logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Wegenkaart procesvisualisatie

[DEZE PAGINA IS NOG IN ONTWIKKELING] Deze 'wegenkaart' is een visuele weergave van een proces. De hoofdweg wordt gevormd door het primaire proces, de reis van de patiënt ('patient journey'). De secundaire wegen zijn de ondersteunende processen die ten dienste staan aan het primaire proces. Alle wegen zijn éénrichtingsverkeer. Op de route liggen processtappen die uitgevoerd dienen te worden. Iedere processtap is gekoppeld aan een rol, elke rol heeft een eigen kleur. Een processtap begint met input en levert output. Wanneer handelingen worden uitgevoerd met behulp van een ICT-systeem, dan staat dit benoemd.

Creative Commons-Licentie (c) 2021 – Verbeteraars B.V. (Zorgverbeteraars)
‘Wegenkaart procesvisualisatie’ is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Dit betekent dat het iedereen vrij staat om dit format te gebruiken, aan te passen en te verspreiden, ook voor commercieel gebruik, mits voorzien van bronvermelding en onder dezelfde condities.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Ontwerp & Realisatie Publiek