logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Werken aan Zorg 2020

Het sturen van een grote zorginstelling lijkt op dat van een groot telecombedrijf. Net als de zorg zal ook de telecom in 2020 nog volop bestaan, maar in welke vorm? Wat de goede beleidskeuzes van vandaag zijn, dat is pas zeker over vijf tot zeven jaar. Het enige wat we nu weten is dat geen keuzes maken, dus reactief zijn en geen richting bepalen, zeker fout is.

‘Kwaliteit als kompas’

Sturen op 2020

Het sturen van een grote zorginstelling lijkt op dat van een groot telecombedrijf. Net als de zorg zal ook de telecom in 2020 nog volop bestaan, maar in welke vorm? Wat de goede beleidskeuzes van vandaag zijn, dat is pas zeker over vijf tot zeven jaar. Het enige wat we nu weten is dat geen keuzes maken, dus reactief zijn en geen richting bepalen, zeker fout is.

Richting bepalen is een lastige klus in een steeds veranderend zorglandschap. Kan men in een dergelijk landschap vooruitzien en zinvol sturen? Regels veranderen steeds, technieken veranderen en de patiënt gaat zich ook steeds meer als klant opstellen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg kwam tot precies diezelfde conclusie in hun adviesrapport ‘Medisch-specialistische zorg in 20/20’. De patiënt krijgt een centrale rol in de nieuwe vorm van zorgverlening.

Kwaliteit als richting

Een belangrijke richting is sturen op kwaliteit. Niet zozeer kijken naar de directe kosten, maar naar de directe opbrengsten. We gaan dus meer kijken naar de kwaliteit van de behandeling in relatie tot de kwaliteit van leven van de patiënt. Daarmee kun je met patiënten en cliënten op een heel andere manier om tafel. Niet met een rekenmachine maar in overleg over de toegevoegde waarde van een behandeling.

Van de oude naar de nieuwe wereld

Er is een onderscheid tussen een oude wereld waarin we via regels en rekensommen kwantiteit van zorg bepalen, en de nieuwe wereld waarin we vooral deel uitmaken van kleine en grote netwerken en in samenwerking kwaliteit creëren. Deze toegenomen kwaliteit gaat er, onder meer door de inzet van slimme ICT-oplossingen en innovaties in werkprocessen, in deze nieuwe wereld voor zorgen dat de zorg bovendien betaalbaar blijft.
Patiënten en cliënten zijn steeds meer flexibel en willen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor (een deel van) het zorgproces. Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben daar nu nog geen antwoord op. Dat antwoord zal in de komende vijf tot tien jaar wel moeten komen. Een organisatie die hier nu al mee aan de slag gaat, heeft straks een voorsprong van vijf jaar.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Nog even volhouden met elkaar!!!

Lees meer

De wet WEGIZ? Leg dat je moeder maar eens uit!

WEGIZ is: Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Weer een wet. Wat moeten we ermee?

Lees meer

Nieuwe functie: mailmanager

Sinds we massaal thuiswerken zijn we ook massaler gaan mailen. Het lukte mij vaak aardig om mijn inbox onder controle …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek