logo_verbeteraars

Advies DWH omgeving

2022 | Adviseur

Doel: Voor deze advies opdracht is het belangrijk dat goed in kaart wordt gebracht wat de implicaties zijn op korte termijn van het introduceren van een nieuwe bron voor het bestaande datawarehouse. Duidelijk moet worden wat dit betekent voor de huidige informatieproducten en welke mitigerende maatregelen hiervoor moeten worden genomen om continuïteit te garanderen. Daarnaast moet duidelijk worden hoe naar een goed beheersbare en toekomstbestendige data architectuur kan worden toegewerkt die rekening houdt met de informatievragen uit de organisatie en de visie van het Flevoziekenhuis rondom data gedreven werken.

Aanpak: Voor deze opdracht worden er verschillende interviews gehouden met verschillende disciplines uit het Flevoziekenhuis zelf, andere ziekenhuizen met een soortgelijke situatie en verschillende leveranciers. de interviews worden gehouden om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie, de (on)mogelijkheden van de nieuwe situatie en op basis daarvan een goed adviesrapport te kunnen schrijven

Resultaat: Een adviesrapport waarmee Flevoziekenhuis een roadmap kan uitzetten die aansluit bij de visie en ambitie die ze hebben rondom het gebruik van data.

Het Flevoziekenhuis heeft een nieuw ZIS/EPD van ChipSoft, HiX aangeschaft. Hierbij is gekozen voor een All-you-can-HiX contract, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat HiX zo breed mogelijk gaat worden ingezet. Dit vanuit de gedachte van integraliteit en maximaal uitnutten van de standaard content. Ook het HiX datawarehouse is onderdeel van de scope van de HiX implementatie. Dit betekent dat er naast het bestaande SAS datawarehouse en analytics omgeving er een tweede data-analyse omgeving ontstaat. Dit vraagt om goed na te denken wat dit voor implicaties heeft op de korte termijn en een stip op de horizon te schetsen wat betreft de visie op datawarehousing en analytics op langere termijn.

Gerelateerd

Ontwerp & Realisatie Publiek