logo_verbeteraars

Adviseur NVZ

2023 | Vanuit het VIPP5 programma wil men nu ook een soortgelijke tool ontwikkelen per EPD leverancier in samenwerking met de betrokken ziekenhuizen en de desbetreffende leverancier.

De afgelopen drie jaar is binnen het programma VIPP5 ervoor gezorgd dat de uitwisseling van medische gegevens op basis van de informatiestandaard Basisgegevensset zorg tussen instellingen mogelijk is geworden. Het belang van goede kwalitatieve vastlegging volgens de registratie aan de bron principes wordt hierdoor steeds belangrijker.

In het programma Registratie aan de Bron is destijds een start gemaakt met het ontwikkelen van een tool die het voor zorgverleners inzichtelijk maakt hoe door hun de registratie van de BGZ items wordt gedaan. In eerste instantie is dit opgepakt samen met de EPIC ziekenhuizen en wordt deze nu gebruikt. Vanuit het VIPP5 programma wil men nu ook een soortgelijke tool ontwikkelen per EPD leverancier in samenwerking met de betrokken ziekenhuizen en de desbetreffende leverancier.

Aangezien Zorgverbeteraars destijds betrokken is geweest bij het opstellen van de functioneel specificaties en de projectleiding voor het opzetten van deze tool is aan ons gevraagd om als adviseur mee te werken aan de realisatie van een tool op vastlegging voor de andere betrokken EPD leveranciers bij het VIPP5 programma.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Ontwerp & Realisatie Publiek