logo_verbeteraars

– CtA – Het Integraal Zorgakkoord

In het IZA akkoord doet men een Call to Action.

Het is zo’n mooi Engels begrip waar bovenstaande afkorting voor staat; Call to Action. Ga wat doen en wel nu! Zou ik ook eens met mijn kinderen moeten doen.

De term CtA wordt vaak toegepast in de marketing om bijvoorbeeld een bezoeker van een webpagina tot een bepaalde actie te bewegen door op een zogenaamde CtA knop te klikken. “Registreer je nu, pak nu je bonus, krijg gratis toegang ,etc.”
Call to Action wordt ook vaak toegepast aan het einde van een pitch of een presentatie.
Wat moeten we met elkaar gaan doen om iets te verbeteren, te veranderen, op te lossen.

Een CtA probeert een beweging in gang te zetten met de hoop dat iedereen gehoor geeft aan de oproep en gaat volgen. In het IZA akkoord doet men ook een Call to Action. De nadruk ligt namelijk erop dat we het samen moeten gaan doen. “Samen werken aan gezonde zorg”. Voor ons als Zorgverbeteraars is het dan altijd interessant om te kijken waar onze verantwoordelijkheid ligt rondom het digitaliseringsvraagstuk als het gaat om werken aan gezonde zorg. Gelukkig is hier in de IZA een aparte paragraaf aan gewijd waarbij in de eerste zin al duidelijk wordt gemaakt dat de rol van digitalisering en gegevensuitwisseling essentieel is om het IZA akkoord een kans van slagen te geven.

De werkagenda die hiervoor is opgezet is op zijn zachts gezegd ambitieus of uitdagend. Om even wat te noemen:

  • Om continuïteit van zorg aan de patiënt te kunnen borgen of te kunnen starten zijn in 2025 alle kerngegevens uiterlijk binnen 24 uur na registratie beschikbaar voor elke zorgverlener met een behandelrelatie, ongeacht het tijdstip en de plek waarop de patiënt geholpen moet worden.
  • Om interoperabiliteit te bereiken moeten alle zorgaanbieders en leveranciers in 2025 minimaal de kerngegevens kunnen uitwisselen, waarbij uitwisseling van ZIBs via de FHIR-standaard plaatsvindt.
  • In 2025 beschikken alle inwoners die dat willen over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat.
  • In 2026 leidt de inzet van hybride zorg tot aantoonbaar anders werken en het verlagen van de werkdruk van de zorgverleners met toegankelijkheids- en kwaliteitsbehoud.
  • Per 2025 vormen veranderkundige en digitale vaardigheden een integraal onderdeel van het onderwijs voor zorg en welzijn en zorgen werkgevers ervoor dat deze een integraal onderdeel van een leven lang ontwikkelen van medewerkers zijn.

Het moge duidelijk zijn, werk aan de winkel!! Zeker omdat je leest dat we nog maar 3 jaar te gaan hebben. Ambitieus zeker vanwege het feit dat we in 2018 ook geroepen hebben dat in 2019 alle ziekenhuizen in staat zouden zijn om op basis van de BGZ gegevens met elkaar te delen en omdat we weten dat het huidige gebruik van de PGO’s door de burgers sterk achterblijft . Ook is er bij de opleidingen van verpleegkundigen en medisch specialisten nog nauwelijks aandacht voor onderwerpen als digitalisering of gegevensuitwisseling.

Bij alles speelt aandacht voor het veranderkundige aspect een grote rol. Of je nu de theorie van Kotter of de methodiek van ADKAR erbij haalt, veranderen is een werkwoord en betekent dan ook dat je elke dag er weer bij stil moet staan hoe je mensen mee krijgt in de verandering. En hoe lastig dat is weten we maar al te goed toen we in de coronatijd dachten dat thuiswerken het nieuwe werken zou worden. Hoe kan het dan dat de post corona files nog nooit zo lang zijn geweest. We zijn met z’n allen gewoontedieren en grijpen graag terug naar hoe we het altijd hebben gedaan. Dat is nu net niet de houding die nodig is om de digitale mindshift in de zorg te kunnen maken en die o zo belangrijk is voor de toekomst van een controleerbare zorg. Dus druk jij op die CtA button?  

Meer informatie over het Integraal Zorgakkoord is te vinden  via de volgende linken:

Infographic Integraal Zorgakkoord

Integraal Zorgakkoord

 

 

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Meer over Erik van der Velde

Gerelateerd

Verbeter! 2024 komt eraan

Een nieuwe uitgave van ons magazine “Verbeter!” is in de maak!

Lees meer

Zorgverbeteraars losgeslagen

Vrijdag 19 april hebben we als team een gezellig muzikaal (nou ja, muzikaal?) uitje gehad naar Hit it Happiness in …

Lees meer

Digitale vochtbalans

Digitale Vochtbalans…

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek