logo_verbeteraars

Webinar Dutch ICU Data Warehouse

Meer informatie over de meerwaarde van ICUdata en een Dutch ICU Data Warehouse

Nederlandse IC’s willen samen de kwaliteit van zorg voor ernstig zieke patiënten verbeteren door grote hoeveelheden routinematig vastgelegde data te delen en te analyseren. Afgelopen jaar is stichting ICUdata opgericht met als doel de landelijke samenwerking te faciliteren en een ‘Dutch ICU Data Warehouse’ te realiseren.

Op maandag 3 april organiseerde ICUdata een webinar vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. We geven een actuele stand van zaken van het initiatief en gaan met gasten van onder meer de NVIC, het Erasmus MC en Zorgverzekeraars Nederland in op de achtergronden, de kansen en de uitdagingen. 

Meer informatie: www.icudata.nl 

Gerelateerd

Programmamanager ICUdata

2022-2024 | Programmamanager

Lees meer

Save the date: webinar ICUdata 4 maart 2024

Informatie en aanmelden Webinar ICUdata

Lees meer

Save the date: webinar ICUdata op maandag 3 april 2023

Ben jij erbij? Webinar ICUdata op 3 april a.s.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek