logo_verbeteraars

Implementatie HiX 6.1 Standaard content

2018 | Ondersteuning projectorganisatie en eerste nazorg vanuit functioneel beheer.

Isala is bezig om het functioneel beheer van hun HIX-omgeving en de ondersteuning hiervan naar de organisatie naar een volgend volwassenheidsniveau te brengen. Deze transitie is al in gang gezet door het anders inrichten van de beheerteams. Bij deze transitie is behoefte aan externe ondersteuning binnen het onderdeel sturing en verantwoording op zowel operationeel als coachend niveau.

Zorgverbeteraar Bas Smit heeft veel kennis van HiX en de huidige inrichting binnen Isala en is gevraagd invulling te geven aan deze vraag.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Daar kan ik toch bij?!

Samen veilig digitaal vooruit, autorisaties in een EPD

Lees meer

Samen Veilig Digitaal Vooruit, HiX autorisatiemanagement

Jan 2022-dec 2022 | Opstellen en implementeren van een concept voor autorisatiematrices voor HiX

Lees meer
Isala fietsen

Al fietsend decharge

Het project ‘De gekoppelde OK’ is afgesloten met een eindrapport en een mountainbike tocht. De evaluatie formeel op papier voor …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek