logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Introductiecursus Chipsoft HiX

De overstap op HiX, het ZIS/EPD van Chipsoft betekent dat er veel op applicatiebeheerders af komt: deelname aan werkgroepen, cursussen bij Chipsoft, reviewdagen en vragen vanuit de organisatie. Zij willen graag optimaal voorbereid dit traject ingaan en de voorbereidingstijd maximaal benutten.

Wanneer: 2016

Organisatie: Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. In samenwerking met zes ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie op diverse locaties in Beetsterzwaag, Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.

Doel: De overstap op HiX, het ZIS/EPD van Chipsoft betekent dat er veel op applicatiebeheerders af komt: deelname aan werkgroepen, cursussen bij Chipsoft, reviewdagen en vragen vanuit de organisatie. Zij willen graag optimaal voorbereid dit traject ingaan en de voorbereidingstijd maximaal benutten.

Aanpak: Zorgverbeteraars organiseerde een ‘Vliegende start HiX voor beheerders’, een interactieve workshop van twee dagdelen. Waarin er kennis wordt gemaakt wordt met Chipsoft HiX en de verschillende modules. De aandacht ligt daarbij vooral op de samenhang van modules en de plaats van HiX in het zorgproces.

Resultaat: Deelnemers begrijpen de opbouw van HiX en de samenhang van de diverse modules. Dit begrip dient als kapstok voor de kennis die wordt aangereikt in de cursussen van Chipsoft welke zijn gericht op specifieke modules. Zij zijn voorbereid op de cursussen bij Chipsoft door globale basiskennis van de belangrijkste modules. Deze voorkennis helpt beheerders om het maximale uit de cursussen te halen en om een constructieve bijdrage te leveren aan werkgroepen. Zij gaan er niet ‘blanco’ in en kennen de globale mogelijkheden van HiX. Dit geeft vertrouwen aan de organisatie.
Bovendien zijn zij goed voorbereid op de reviewdagen in door inzicht in de werkwijze van Chipsoft tijdens deze dagen. Tot slot benutten de aanwezige testomgeving. Zij kunnen direct en gericht beginnen met het zich eigen maken van de applicatie.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Implementatie en beheer Standaard content HiX

Ondersteunen van de organisatie, en specifiek de werkgroep SEH, bij de overstap naar standaard content en het in beheer nemen …

Lees meer

eOverdracht

Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende …

Lees meer

CS Röntgen

Het ondersteunen van de organisatie bij het oplossen van de openstaande restpunten na invoering van CS-Röntgen.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek