logo_verbeteraars

Lamp uit, spot aan

Dag van de Verpleging 2021

Ik ben wel eens benieuwd wat Florence zou vinden van de huidige zorg als ze nu onder ons zou zijn. De zorg is sinds haar tijd enorm veranderd.
Ik denk dat ze trots zou zijn op de enorme professionaliseringsslag die het verpleegkundig beroep heeft doorgemaakt.
Trots op het feit dat in steeds meer zorginstellingen er ruimte is en de noodzaak wordt gezien van een Chief Nursing Officer (CNO) in de organisatie.
Trots dat de Chief Nursing Information Officer (CNIO) samen met de CMIO en de CIO de driehoek vormen die invulling geven aan de informatievraagstukken in de zorg.

Maar ook teleurgesteld dat, net als in haar tijd, zorgverleners in deze pandemie zich het snot voor de ogen werken en we dit vanuit de samenleving nauwelijks weten te waarderen. Ja we klappen, hangen vlaggen op, maar een marktconforme waardering vinden we te veel kosten. Teleurgesteld omdat het nog steeds moeilijk is om mannen en vrouwen te motiveren om in de zorg te gaan werken. Na een kleine toename van het aantal aanmeldingen voor verpleegkundigen zien we dit voorjaar dat deze weer afneemt terwijl er zoveel handen nodig zijn in de zorg ook na deze pandemie.
Teleurgesteld omdat de zorgverleners niet optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die een EPD of ECD zou moeten bieden omdat het niet altijd aansluit bij het zorgproces en ze hun bevindingen sneller kwijt kunnen in een notitieveld dan op een gestructureerde manier.
Teleurgesteld dat daardoor kwalitatieve goede zorgdata nog steeds moeilijk is te extraheren vanuit de systemen ten behoeve van haar geliefde statistisch onderzoek.

Maar gelukkig gloort er licht aan de horizon voor verpleegkundigen en andere zorgverleners. Vanuit VWS wordt met de benoeming van prof. dr. Evelyn Finnema als nieuwe CNO gekeken hoe iets aan het vraagstuk rond het structureel tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden kan worden gedaan. Steeds vaker zien we de verpleegkundigen ook op het niveau van Raad van Bestuur acteren en kan men dus meebeslissen over hoe de zorg moet worden ingericht.

Er lopen momenteel veel landelijke programma’s die ervoor moeten zorgen dat de volgende stap in de digitalisering van de zorg kan worden genomen en we toe kunnen werken naar een duurzaam informatielandschap in de zorg. Programma’s als Uitkomst gerichte zorg, eOverdracht, medicatieoverdracht en VIPP5 moeten ervoor zorgen dat het digitale leven van een verpleegkundige en andere zorgverleners beter wordt en dat informatie over een patiënt/cliënt optimaal gebruikt kan worden voor de directe zorg in een instelling zelf, voor de overdracht en voor waar Florence ooit zelf mee is begonnen met haar pooldiagram: kwaliteitsverbetering door onderzoek met betrouwbare data

Dat moeten we echter wel met z’n allen willen doen. Hiervoor moeten we de verpleegkundigen en de andere zorgverleners wel willen zien als volwaardige gesprekpartners voor alle genoemde onderwerpen. Dus lamp uit en spot aan voor de verpleegkundige en alle andere zorgverleners om dit te kunnen bereiken.

 

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Meer over Erik van der Velde

Gerelateerd

Echt efficiënt werken? Ga netwerken!

Door Stan Swaen, Espercygno 

Lees meer

Werken aan invoering eOverdracht

eOverdracht

Lees meer

Verbeter! 2024 komt eraan

Een nieuwe uitgave van ons magazine “Verbeter!” is in de maak!

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek