logo_verbeteraars

Managementrapportage kwaliteitsindicatoren

Het managementteam voorzien van een structuur voor het verzamelen, interpreteren en rapporteren van managementinformatie.

Wanneer: 2009

Organisatie: TIGRA Fysiotherapie is, met vijf vestigingen, de grootste fysiotherapiepraktijk in de regio Heerenveen en omstreken. De praktijk is HKZ-gecertificeerd en heeft het predicaat ‘pluspraktijk’ dat door zorgverzekeraars wordt uitgegeven voor bewezen kwaliteit en efficiëntie in de zorgverlening.

Doel: Het managementteam voorzien van een structuur voor het verzamelen, interpreteren en rapporteren van managementinformatie.

Aanpak: In samenwerking met M2 Consult en het managementteam, zijn vijftien Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) geformuleerd. Vervolgens zijn hieraan kwantificeerbare normen gekoppeld. Op basis hiervan is een rapportagesysteem ontwikkeld en geïmplementeerd.

Resultaat: Verschillende afdelingen voeren eens per kwartaal een aantal eenvoudige kengetallen in wat resulteert in een KPI-dashboard voor het MT. In één overzicht kan men per indicator onder meer zien of aan de norm voldaan wordt en of men voor- of achteruit is gegaan ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Ontwerp & Realisatie Publiek