logo_verbeteraars

Martini Ziekenhuis klaar voor de digitale toekomst

Met een volledig nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) heeft Martini Ziekenhuis een nieuw fundament voor de digitale toekomst. Vanaf vrijdag 17 november werkt het ziekenhuis met het nieuwe EPD. Met het nieuwe dossier wordt gegevensuitwisseling makkelijker wat bijdraagt aan betere zorg voor onze patiënten. Deze overgang zorgt ervoor dat Martini Ziekenhuis klaar is voor de digitale toekomst.

Standaard inhoud

Met het nieuwe EPD gaan onze zorgprofessionals werken met een gestandaardiseerde dossierinhoud en betere registratiemogelijkheden. Dit draagt bij aan minder registratie en maakt de kans op fouten kleiner. Doordat we gebruik gaan maken van standaarden die door veel ziekenhuizen gebruikt worden, zetten we een belangrijke stap voor betere gegevensuitwisseling in de zorg. Ook kunnen we als ziekenhuis sneller en eenvoudiger digitale innovaties realiseren.

Hans de Vries, als Chief Medical Information Officer nauw betrokken bij het nieuwe EPD: “Onze digitale strategie richt zich op het leveren van meer digitale zorg, met een grotere rol voor de patiënt. Daarnaast zetten we in op intelligent datagebruik en willen we meer inzetten op samenwerking in de keten, waarbij we digitaal informatie uitwisselen met de thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen en spoedzorg. Het nieuwe EPD ontzorgt ons hierin.”

Mijn Martini ook vernieuwd

Mijn Martini is het patiëntenportaal voor patiënten van Martini Ziekenhuis. Een persoonlijke, online omgeving waar patiënten veilig gegevens kan bekijken zoals persoonlijke gegevens, afspraken en uitslagen. Het patiëntenportaal heeft vanaf 17 november dezelfde inhoud maar een nieuw jasje met andere kleuren en knoppen. Ook zijn een aantal functionaliteiten verbeterd. Veilig inloggen kan met DigiD via desktop of mobiel.

 

Veilige zorg staat ook tijdens deze overgangsfase voorop. Daarom worden er tijdelijk minder patiënten in het ziekenhuis behandeld. Onze Spoedeisende Hulp, de afdeling Verloskunde en het Brandenwondencentrum en Apotheek blijven gedurende de gehele overgang open. Patiënten die al in het ziekenhuis verblijven ondervinden hier zo weinig mogelijk hinder van.

 

(bron: martiniziekenhuis.nl)

Zorgverbeteraars is verantwoordelijk voor het projectmanagement.

 

Tekst: afdeling communicatie Martini Ziekenhuis 

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Digitale vochtbalans

Digitale Vochtbalans…

Lees meer

Implementatie HiX 6.3 / Standaard Content

2021-2024 | Projectleider en projectmedewerkers ondersteunen bij de overstap en in beheer nemen

Lees meer

Floorsupport EPD Martini Ziekenhuis

Een compleet nieuw EPD voor het Martini Ziekenhuis en jij kunt erbij zijn! 

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek