logo_verbeteraars

Patiënten portal Zorgvallei

2008 - 2009 | Door middel van Zorgvallei.nl wil het MCDC inspelen op de toegenomen keuzevrijheid van de zorgvrager. Hiertoe wordt getracht een volledig overzicht te geven van het zorgaanbod in de Gelderse Vallei en de toegankelijkheid hiervan.

Het Medisch Coördinerend Diagnostisch Centrum (MCDC) is een onafhankelijke stichting die zich bezig houdt met het verbeteren van de organisatie en de samenhang van de medische zorg in de Gelderse Vallei. Het MCDC streeft naar een betere samenwerking tussen de eerste lijn, de tweede lijn en de verpleeghuiszorg.

Op interim-basis heeft Zorgverbeteraars leiding gegeven aan het project ter ontwikkeling van het webportal, het organiseren van de informatievoorziening in samenwerking met regionale partners en het bewaken van de kaders zoals gesteld door de subsidieverstrekker, provincie Gelderland.

Resultaat: Zorgvallei is in oktober 2008 gelanceerd met een symposium met als thema ‘De kiezende patiënt

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Ontwerp & Realisatie Publiek