logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Professionaliseringstraject Kwaliteit

Het team Thebe MetZorg bestaat uit een viertal kwaliteitsverpleegkundigen, allen met een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige. Het team is recent in het leven geroepen om andere teams, die werken met cliënten met een psychiatrische-, geriatrische of gedragsproblematiek, te ondersteunen bij het leveren van de beste zorg. Men wil graag een professionaliseringsslag maken bij de initiatie, uitvoer en borging van kwaliteitsverbeteringen op de werkvloer.

Wanneer: 2012-2013

Organisatie: Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant. Thebe biedt een breed dienstenpakket voor jong en oud. Van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, hulp bij het huishouden, thuiszorg tot zorg in onze 20 woonzorgcentra. Er werken circa 8.500 medewerkers bij Thebe.

Doel: Het team Thebe MetZorg bestaat uit een viertal kwaliteitsverpleegkundigen, allen met een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige. Het team is recent in het leven geroepen om andere teams, die werken met cliënten met een psychiatrische-, geriatrische of gedragsproblematiek, te ondersteunen bij het leveren van de beste zorg. Men wil graag een professionaliseringsslag maken bij de initiatie, uitvoer en borging van kwaliteitsverbeteringen op de werkvloer.

Aanpak: Het boek ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’ vormt het raamwerk voor het professionaliseringstraject. Onder begeleiding van een ervaren docent, hebben de teamleden het traject doorlopen van een verbeterpunt tot een met succes geïmplementeerde verbetering. Daarbij zijn casussen uit de eigen beroepspraktijk opgepakt. Gedurende een drietal lesdagen is er verdieping geboden op de theorie, waarbij veel ruimte was voor eigen inbreng.

Resultaat: Doordat gewerkt werd met echte casussen, had men na afloop niet alleen veel had geleerd, maar ook daadwerkelijk iets in de praktijk had verbeterd. Bovendien werd de theorie op deze manier zichtbaar en hanteerbaar in de praktijk, wat handvatten en inzicht heeft opgeleverd voor toekomstige verbetertrajecten.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Implementatie en beheer Standaard content HiX

Ondersteunen van de organisatie, en specifiek de werkgroep SEH, bij de overstap naar standaard content en het in beheer nemen …

Lees meer

eOverdracht

Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende …

Lees meer

CS Röntgen

Het ondersteunen van de organisatie bij het oplossen van de openstaande restpunten na invoering van CS-Röntgen.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek