logo_verbeteraars

Teamdag kwaliteit huisartsenpraktijk

2013 | De eerste stap zetten naar bredere verantwoordelijkheid voor het begrip kwaliteit binnen de praktijk.

Huisartsenpraktijk Van Dijk is een middelgrote huisartsenpraktijk in Varsseveld. Kwaliteitsverbetering, transparantie en toetsbaarheid staan binnen de praktijk hoog op de agenda, hetgeen zijn weerslag vindt in deelname aan onder andere praktijkaccreditering van het NHG en deelname aan zorgverbeteringstrajecten.

Een van onze zorgverbeteraars verzorgde een interactieve teammiddag op maat voor de hele praktijk. Tijdens deze middag is het begrip kwaliteit verder uitgediept en zijn persoonlijke kwaliteiten beschouwd in het licht van het bredere begrip kwaliteit.

Resultaat: Iedereen heeft weer scherp wat kwaliteit is, wat dit betekent in de praktijk en wie hiervoor verantwoordelijk is. Door een link te leggen tussen persoonlijke kwaliteiten en de kwaliteit van een huisartsenpraktijk is een eerste stap gezet naar gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteitsverbetering.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Ontwerp & Realisatie Publiek