logo_verbeteraars

Zorgplan V&VN

2022-2023 | Projectleider Zorgplan V&VN

Doel: Het project is gericht op het onderdeel zorgplan van de informatiestandaard eOverdracht. Het doel is dat de inhoud, functionaliteit en techniek van het zorgplan wordt beproefd, waarna landelijke uitrol stapsgewijs kan worden gerealiseerd.

Aanpak:

  1. Meer zicht te krijgen op de impact en (mogelijke) issues voor verpleegkundigen en verzorgenden (inhoudelijke impact en issues) en de systemen (functionele en technische impact en issues) op het gaan gebruiken van het zorgplan.
  2. Uitvoering geven aan de feitelijke implementatie van het zorgplan, waarbij (mogelijke) inhoudelijke, functionele en technische aspecten van het zorgplan worden getoetst.
  3. Vertrouwen creëren in de meerwaarde van het onderdeel zorgplan bij de deelnemende verpleegkundigen & verzorgenden, IT-leveranciers & gebruikersgroepen. Hierdoor kan worden toegewerkt naar een bredere implementatie.

Resultaat: Er ligt werkwijze en een advies om een bredere implementatie vorm te geven en andere onderdelen van eOverdracht die nu nog niet gestructureerd hoeven worden overgedragen op een soortgelijke manier op te pakken

Het zorgplan is een document waarin de afspraken over de verpleegkundige zorg zijn beschreven, zoals de verpleegkundige problemen (diagnosen), doelen, interventies en verpleegkundige zorgresultaten van een patiënt. Via de informatiestandaard eOverdracht zijn afspraken gemaakt over het onderdeel zorgplan. Het doel hiervan is dat de (eenduidige) gegevens van het zorgplan eenmalig worden vastgelegd en kunnen worden hergebruikt via de verpleegkundige overdracht. Het zorgplan is echter een complex onderdeel van de eOverdracht. Enerzijds omdat het zorgplan nu op verschillende manieren wordt gedocumenteerd in de verschillende ECD’s en EPD’s. Anderzijds omdat het tot een eenduidige benadering van het zorgplan komen een enorme verandering met zich meebrengt voor de beroepsgroep. Daarom is ervoor gekozen om een project te starten waarin de eenduidig ontwikkelde zorgplannen worden beproefd in de praktijk.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

eOverdracht en informatieverlies

“Informatieverlies mag niet meer optreden.”

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek