logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Afronden implementatie Medimo Zorggroep Groningen

Begeleiding van het traject implementatie Medimo door de Zorgverbeteraars.

Eind juni vond de afronding plaats van het implementatietraject van Medimo bij Zorggroep Groningen.

Als zorgverbeteraar ben ik betrokken geweest bij de begeleiding van dit traject. Ik kijk terug op een mooie periode waarin concrete stappen zijn gezet samen met betrokken personen. Dit laatste heeft het project zeker doen slagen!

Het project startte in december 2020 met het verzamelen van een projectgroep. Daarna volgde een grondig voorbereidingstraject samen met de leverancier van Medimo met als doel om het systeem begin april te kunnen implementeren op de eerste locatie. Deze fase heeft spannende momenten gekend – zeker aan het einde – maar gelukkig hebben we obstakels tijdig kunnen oplossen.

Op 6 april is de eerste locatie van start gegaan. In de twee maanden die daarop volgden lag de focus op de implementatie op de andere locaties van Zorggroep Groningen, 31 mei is Medimo daar ook live gegaan.De eerste indruk van de zorgmedewerkers en voorschrijvers is goed. Men ervaart het systeem als gebruiksvriendelijk en intuïtief. Verder moet Medimo natuurlijk een beetje “landen” in de organisatie en gaat men de komende tijd nog voortvarend aan de slag met een aantal optimalisatie punten.

Met een voldaan gevoel geef ik het stokje weer terug aan Zorggroep Groningen. Door de inzet van alle medewerkers heeft Medimo straks vast een prachtige landing gemaakt.

Jasperien is consultant bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt zij ziekenhuizen en andere zorginstellingen bij diverse projecten op het gebied van digitalisering in de zorg.

Meer over Jasperien van Doormaal

Gerelateerd

Vroege screening kwetsbare ouderen werpt vruchten af

De zorg aan kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) te verbeteren, verloopt succesvol

Lees meer

De wet WEGIZ? Leg dat je moeder maar eens uit!

WEGIZ is: Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Weer een wet. Wat moeten we ermee?

Lees meer

Nieuwe functie: mailmanager

Sinds we massaal thuiswerken zijn we ook massaler gaan mailen. Het lukte mij vaak aardig om mijn inbox onder controle …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek