logo_verbeteraars

Audit Alliantie Data Warehouse

April 2019 | Review en advies inrichting BI straat Amsterdam UMC

Door de bestuurlijke fusie tussen het Vumc en het AMC was de behoefte aan geïntegreerde stuur informatie op zowel zorginhoudelijk als bedrijfseconomisch vlak groot. Door de alliantie moest er goed zicht zijn op de zorgproductie binnen beide ziekenhuizen om de juiste keuzes te kunnen maken op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau wat betreft zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Om die reden was gekozen om een Proof of concept te starten met het neerzetten van een Alliantie datawarehouse die uiteindelijk moest leiden tot een harmonisatie van de BI-straat wat betreft architectuur, techniek en organisatie. Voor de start van de Proof of concept waren een zestal evaluatiepunten opgesteld op basis waarvan een go/nogo kon worden gegeven voor de uiteindelijke harmonisatie. Vanuit het BI-management was aan ons als adviseurs gevraagd om een evaluatie te doen en een advies uit te brengen op basis van deze evaluatiepunten met extra aandacht voor het evaluatiepunt rondom de toepassing van de gekozen integratietechniek. Om dit te kunnen doen was gekozen om een reviewdag te houden waarbij alle betrokkenen vanuit het AmsterdamUMC zijn ondervraagd aan de hand van 3 thema lijnen; architectuur, organisatie en technologie.

De werkzaamheden bestonden uit het houden van een review dag van de inrichting van de nieuwe “BI straat” op 8 april 2019 en het uitbrengen van een schriftelijk advies over de ingeslagen weg van BI voor Amsterdam UMC. Resultaat: Een audit rapport met daarin advies over hoe men verder kan gaan met de 3 genoemde themalijnen.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Het beste van twee werelden: samen naar één datawarehouse

Wanneer twee ziekenhuizen samengaan, zoals het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam, heeft dit …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek