logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Beleidsadviseur KNGF

Als onderdeel van de paramedische sector willen fysiotherapeuten af van de hoge administratieve lasten, van ontbrekende informatie en van dubbel werk. Om dat voor elkaar te krijgen werken ze samen met de andere paramedische disciplines aan een goede aanpak richting vlotte en veilige gegevensuitwisseling op basis van de informatiestandaard voor paramedische zorg. Zorgverbeteraars helpt de KNGF bij deze implementatie door hun te ondersteunen op beleidsniveau wat betreft dit onderwerp.

Wanneer: 01-01-2023 tot heden

Doel:  Als beleidsadviseur gegevensuitwisseling:

  • Vertegenwoordigen we de KNGF in beleidsoverleggen gerelateerd aan het informatieberaad.
  • Geven we advies bij de uitvoering en totstandkoming van het programma gegevensuitwisseling in de paramedie met als onderwerpen:
  • Het ontwikkelen van de informatiestandaard huisarts-paramedicus
  • Het ontwikkelen van de PGO gegevensdiensten
  • Leveranciersmanagement
  • De governance

Aanpak: Samen met de andere beleidsadviseurs wordt op basis van de visie van de KNGF invulling gegeven aan de vraagstukken die ontstaan rondom de invoering van de informatiestandaard paramedische zorg en wordt hierin advies gegeven op strategisch niveau.

Resultaat: De invoering van de informatiestandaard paramedische zorg sluit aan bij de visie van de KNGF omtrent het digitale zorglandschap.

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Meer over Erik van der Velde

Gerelateerd

Training ‘Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap’

Het duurzaam opzetten van bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteitsregisters. Door deze op basis van de registratie aan de bron …

Lees meer

Zorgplan V&VN

Dit project is gericht op het onderdeel zorgplan van de informatiestandaard eOverdracht. Het doel is dat de inhoud, functionaliteit en …

Lees meer

Informatie Beraad Groot Zwolle

Verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten verzamelen dag in dag uit gegevens. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek