logo_verbeteraars

Beleidsadviseur KNGF

2023 | Beleidsadviseur KNGF

Doel:  Als beleidsadviseur gegevensuitwisseling:

  • Vertegenwoordigen we de KNGF in beleidsoverleggen gerelateerd aan het informatieberaad.
  • Geven we advies bij de uitvoering en totstandkoming van het programma gegevensuitwisseling in de paramedie met als onderwerpen:
  • Het ontwikkelen van de informatiestandaard huisarts-paramedicus
  • Het ontwikkelen van de PGO gegevensdiensten
  • Leveranciersmanagement
  • De governance

Aanpak: Samen met de andere beleidsadviseurs wordt op basis van de visie van de KNGF invulling gegeven aan de vraagstukken die ontstaan rondom de invoering van de informatiestandaard paramedische zorg en wordt hierin advies gegeven op strategisch niveau.

Resultaat: De invoering van de informatiestandaard paramedische zorg sluit aan bij de visie van de KNGF omtrent het digitale zorglandschap.

Gerelateerd

Implementatie uitwisselingsrichtlijn “HASP-paramedicus”

Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek