logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Implementatie uitwisselingsrichtlijn “HASP-paramedicus”

Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden uit verschillende regio’s.

Wanneer: oktober 2021 – heden

Doel: Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden uit verschillende regio’s.

Aanpak: In een voormeting wordt de huidige manier van informatie-uitwisseling in kaart gebracht en worden de behoeftes en verwachtingen van de zorgverleners geïnventariseerd. Vervolgens wordt samen met de EPD leveranciers, berichtendienstleveranciers en verwijsapplicaties de wijze van uitwisselen geoptimaliseerd en wordt ook geprobeerd de informatie-uitwisseling zo veel mogelijk te automatiseren. Daarna vindt een nameting plaats waarin de bevindingen worden geïnventariseerd en advies wordt uitgebracht voor een grootschaliger implementatie.

Beoogd resultaat: Implementatie van de richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden en een implementatiehandleiding voor een grootschaliger implementatie.

Jasperien is consultant bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt zij ziekenhuizen en andere zorginstellingen bij diverse projecten op het gebied van digitalisering in de zorg.

Meer over Jasperien van Doormaal

Gerelateerd

Zorgplan V&VN

Dit project is gericht op het onderdeel zorgplan van de informatiestandaard eOverdracht. Het doel is dat de inhoud, functionaliteit en …

Lees meer

Gestructureerde verslaglegging prostaatkanker – EPD

De NVU heeft de wens gestructureerde verslaglegging rond prostaatkanker vorm te geven. Een van de stappen in dit proces is …

Lees meer

Informatie Beraad Groot Zwolle – eOverdracht

Verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten verzamelen dag in dag uit gegevens. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek