logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Implementatie uitwisselingsrichtlijn “HASP-paramedicus”

Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden uit verschillende regio’s.

Wanneer: oktober 2021 – heden

Doel: Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden uit verschillende regio’s.

Aanpak: In een voormeting wordt de huidige manier van informatie-uitwisseling in kaart gebracht en worden de behoeftes en verwachtingen van de zorgverleners geïnventariseerd. Vervolgens wordt samen met de EPD leveranciers, berichtendienstleveranciers en verwijsapplicaties de wijze van uitwisselen geoptimaliseerd en wordt ook geprobeerd de informatie-uitwisseling zo veel mogelijk te automatiseren. Daarna vindt een nameting plaats waarin de bevindingen worden geïnventariseerd en advies wordt uitgebracht voor een grootschaliger implementatie.

Beoogd resultaat: Implementatie van de richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden en een implementatiehandleiding voor een grootschaliger implementatie.

Jasperien is consultant bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt zij ziekenhuizen en andere zorginstellingen bij diverse projecten op het gebied van digitalisering in de zorg.

Meer over Jasperien van Doormaal

Gerelateerd

Farmaceutische zorg Lentis-GGZ/Dignis/Van Mesdagkliniek

Het begeleiden van een overnametraject van de apotheek van Lentis.

Lees meer

Implementatie en beheer Standaard content HiX

Ondersteunen van de organisatie, en specifiek de werkgroep SEH, bij de overstap naar standaard content en het in beheer nemen …

Lees meer

Ondersteuning HiX Standaard content

Ondersteunen van beheerders bij de overstap naar Standaard content en het in beheer nemen van Chipsoft HiX.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek