logo_verbeteraars

Implementatie uitwisselingsrichtlijn “HASP-paramedicus”

oktober 2021 | Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden uit verschillende regio’s.

Doel: Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden uit verschillende regio’s.

Aanpak: In een voormeting wordt de huidige manier van informatie-uitwisseling in kaart gebracht en worden de behoeftes en verwachtingen van de zorgverleners geïnventariseerd. Vervolgens wordt samen met de EPD leveranciers, berichtendienstleveranciers en verwijsapplicaties de wijze van uitwisselen geoptimaliseerd en wordt ook geprobeerd de informatie-uitwisseling zo veel mogelijk te automatiseren. Daarna vindt een nameting plaats waarin de bevindingen worden geïnventariseerd en advies wordt uitgebracht voor een grootschaliger implementatie.

Beoogd resultaat: Implementatie van de richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden en een implementatiehandleiding voor een grootschaliger implementatie.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Beleidsadviseur KNGF

2023 | Beleidsadviseur KNGF

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek