logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Implementatie uitwisselingsrichtlijn “HASP-paramedicus”

Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden uit verschillende regio’s.

Wanneer: oktober 2021 – heden

Doel: Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden uit verschillende regio’s.

Aanpak: In een voormeting wordt de huidige manier van informatie-uitwisseling in kaart gebracht en worden de behoeftes en verwachtingen van de zorgverleners geïnventariseerd. Vervolgens wordt samen met de EPD leveranciers, berichtendienstleveranciers en verwijsapplicaties de wijze van uitwisselen geoptimaliseerd en wordt ook geprobeerd de informatie-uitwisseling zo veel mogelijk te automatiseren. Daarna vindt een nameting plaats waarin de bevindingen worden geïnventariseerd en advies wordt uitgebracht voor een grootschaliger implementatie.

Beoogd resultaat: Implementatie van de richtlijn HASP-paramedicus bij twee fysiotherapie samenwerkingsverbanden en een implementatiehandleiding voor een grootschaliger implementatie.

Jasperien is consultant bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt zij ziekenhuizen en andere zorginstellingen bij diverse projecten op het gebied van digitalisering in de zorg.

Meer over Jasperien van Doormaal

Gerelateerd

Docent bij SBO opleidingen

In samenwerking met het Studiecentrum Bedrijf en Overheid (SBO) verzorgen we jaarlijks als docent een aantal opleidingen in de zorg.

Lees meer

Manager polikliniek Cardiologie

Ivm zwangerschapsverlof van de huidige manager, deze tijdelijke opdracht Manager Cardiologie.

Lees meer

Advies DWH omgeving

Het Flevoziekenhuis heeft een nieuw ZIS/EPD van ChipSoft, HiX aangeschaft. Dit vraagt om goed na te denken wat dit voor …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek