logo_verbeteraars

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De NVZ zet zich in voor de zorg in Nederland.
Onder het motto ‘Goede zorg doen we samen’ werkt de NVZ samen met haar partners aan het waarborgen van de hoge kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Dat is het uitgangspunt in de strategische visie van de NVZ.

De NVZ deelt regelmatig haar visie en ervaringen uit het veld over goed beleid voor de Nederlandse zorg. Het belang van de Nederlandse burger, die moet kunnen rekenen op goede zorg, staat hierbij centraal.

https://nvz-ziekenhuizen.nl/
NVZ
27-10-2023

Adviseur

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 

2023

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek