logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Colofon

Colofon Verbeter! 2021

Voor je ligt de derde uitgave van “Verbeter!”,
het magazine waarin wij inzoomen op de relatie
tussen de zorg en slimme toepassing van ICT en
data. Met verhalen en interviews uit de praktijk
nemen we je mee in onze visie op digitalisering
en data. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg
staat altijd centraal.

Tekst: Verbeteraars & Rogier Verhagen
Foto omslag: Colette Vrolijk
Foto’s: Verbeteraars, Publiek en derden
Vormgeving en realisatie: Publiek (publiek.com)

Dit magazine is een uitgave van Verbeteraars
B.V. Exemplaren worden gratis verspreid onder
relaties van Verbeteraars en haar medewerkers.
Verbeteraars B.V.
1e Energieweg 13
9301 LK Roden
06 2644 3644
info@zorgverbeteraars.nl
www.zorgverbeteraars.nl
© 2020-2021 Verbeteraars B.V.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

WEGIZ in stukjes oppakken

Het ministerie van VWS werkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt, de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling …

Lees meer

Vroege screening kwetsbare ouderen werpt vruchten af

De zorg aan kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) te verbeteren, verloopt succesvol

Lees meer

Beste Zorgidee 2015 zoekt IT-Specialisten

Het ‘Thuiskomertje ‘blijft een goed idee, met veel meerwaarde voor de zorg aan ouderen met dementie.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek