logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Colofon

Colofon Verbeter! 2021

Voor je ligt de derde uitgave van “Verbeter!”,
het magazine waarin wij inzoomen op de relatie
tussen de zorg en slimme toepassing van ICT en
data. Met verhalen en interviews uit de praktijk
nemen we je mee in onze visie op digitalisering
en data. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg
staat altijd centraal.

Tekst: Verbeteraars & Rogier Verhagen
Foto omslag: Colette Vrolijk
Foto’s: Verbeteraars, Publiek en derden
Vormgeving en realisatie: Publiek (publiek.com)

Dit magazine is een uitgave van Verbeteraars
B.V. Exemplaren worden gratis verspreid onder
relaties van Verbeteraars en haar medewerkers.
Verbeteraars B.V.
1e Energieweg 13
9301 LK Roden
06 2644 3644
info@zorgverbeteraars.nl
www.zorgverbeteraars.nl
© 2020-2021 Verbeteraars B.V.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Zorgverbeteraar aan het woord:

“Het leek mijn collega’s een goed idee om mij te bevorderen tot Scrum Master”

Lees meer

Spraakverwarring

Voorwoord Verbeter!2021

Lees meer

Nieuwe wet werkt toe naar verplichte elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

WEGIZ verplicht straks zorgverleners om gegevensuitwisseling in de patiëntenzorg elektronisch te laten verlopen.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek