logo_verbeteraars

Congres All about data 2022

Het Data-ziekenhuis

Op 27 januari 2022 wordt voor de vijfde keer het congres All About Data gehouden. Een lustrum! In 2011 werkte ik nog als coördinator van de BI-afdeling van het UMCG. Uit een onderzoek naar het vertrouwen van medewerkers over de aangeboden analyses en de daarvoor gebruikte data, bleek dat hoe minder men begreep van het ontstaan van de data hoe minder men ook vertrouwen had in de aangeboden analyses. Reden om medewerkers mee te nemen in de wereld van de data en vooral hoe deze data ondersteunend kan zijn voor de te verlenen zorg. En hoe kan je dat beter doen dan in de vorm van een congres> All About Data was geboren. Niet alleen voor de medewerkers van het UMCG maar direct voor eigenlijk iedereen werkzaam in de zorg. In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd wat betreft het gebruik van data en daarmee ook de onderwerpen die tijdens de verschillende edities de revue zijn gepasseerd. De eerste edities stonden vooral in het teken van stuurinformatie op tactisch en strategisch niveau, maar de laatste editie liet al zien dat het gebruik van data ook in de directe patiëntenzorg niet meer weg is te denken.

De komende editie van All About Data staat stil bij die cruciale rol die data tegenwoordig speelt in de zorg en heeft dan ook als thema: het Data-ziekenhuis. In verschillende sessies behandelen we onderwerpen als: ondersteuning van de zorg door Artificial Intelligence, het nut van het gebruik van standaarden, het belang van datamanagement en het belang van de kwaliteit van data.

Wil je deelnemen aan het congres of een sessie verzorgen tijdens het congres, of zou je als sponsor willen optreden? Dan kun je dit melden via all-about-data@umcg.nl.

We hopen je 27 januari 2022 te kunnen ontmoeten tijdens het congres in het UMCG.

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Meer over Erik van der Velde

Gerelateerd

Spraakverwarring

Voorwoord Verbeter!2021

Lees meer

Zorgverbeteraar aan het woord:

“Het leek mijn collega’s een goed idee om mij te bevorderen tot Scrum Master”

Lees meer

VWS over wet gegevensuitwisseling

WEGIZ verplicht straks zorgverleners om gegevensuitwisseling in de patiëntenzorg elektronisch te laten verlopen.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek