logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Digitalisering Kliniek

De ontwikkeling van een elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) en hiermee de papieren verslaglegging vervangen. Tevens uitbreiding van het, reeds digitale, medische dossier naar de kliniek. Uiteindelijke doel is om zo het zorgproces efficiënter te laten verlopen met minder fouten en dit bovendien aantoonbaar te kunnen maken middels kwaliteitsindicatoren.

Wanneer:2012-2013

Organisatie: Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich onderscheidt met een breed aanbod medisch-specialistische zorg in een gastvrije omgeving. Bovendien huisvest het Martini Ziekenhuis één van de drie brandwondencentra in Nederland.

Doel: De ontwikkeling van een elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) en hiermee de papieren verslaglegging vervangen. Tevens uitbreiding van het, reeds digitale, medische dossier naar de kliniek. Uiteindelijke doel is om zo het zorgproces efficiënter te laten verlopen met minder fouten en dit bovendien aantoonbaar te kunnen maken middels kwaliteitsindicatoren.

Aanpak: Verbeteraars stelde een ambitieus projectplan op voor de ontwikkeling van EVD en medisch klinisch dossier en uitrol per afdeling/specialisme, waarbij brede betrokkenheid van de organisatie en uniformiteit twee grote speerpunten vormden. Voor de uitvoer van dit plan leverde Verbeteraars een projectmanager en een consultant ter ondersteuning van de afdeling functioneel beheer.

In samenwerking met Chipsoft, is een ‘MZH Basis-EVD’ ontwikkeld. Dit is vervolgens in gebruik genomen op een drietal afdelingen. Door het opbouwen van een showcase kunnen de geboden functionaliteiten van het verpleegkundig dossier, de aangepaste werkprocessen, de ordercommunicatie, de digitalisering, de scholing en de infrastructuur worden getoetst. Er ontstaat bovendien een showroom voor andere afdelingen waarin getoond wordt hoe het EVD in de praktijk werkt. Consequenties voor zorgverleners en patiënten zijn zichtbaar en op basis van deze ervaringen wordt het implementatieplan voor de ziekenhuisbrede uitrol verfijnd.
Het Basis-EVD is vervolgens, met specifieke aanpassingen voor de betreffende afdelingen, gefaseerd uitgerold over de resterende afdelingen. Tot slot is op een aantal Medium Care afdelingen PDMS (Patiënt Data Management Systeem) uitgerold, waarmee meetgegevens rechtstreeks in het digitale dossier beschikbaar zijn.

Resultaat: De klinische verslaglegging voor meer dan dertigduizend opnamen per jaar is volledig digitaal, zodat alle artsen, arts-assistenten, verpleegkundigen en paramedici kunnen beschikken over volledige, juiste en leesbare informatie. Hiermee worden bovendien jaarlijks zo’n 1,5 miljoen velletjes papier bespaard. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid diverse kwaliteitsindicatoren efficiënt te registreren en rapporteren.

Jonas is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen met het inzetten van ICT en data om primaire processen te ondersteunen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hij schreef een aantal boeken waaronder ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’.

Meer over Jonas Rubrech

Gerelateerd

Zorgplan V&VN

2022-2023 | Projectleider Zorgplan V&VN

Lees meer

Serious Game Registratie aan de Bron

2018-2023 | Gamebegeleiders

Lees meer

Implementatie HiX 6.3 / Standaard Content

2021-2023 | Projectleider en consultants ondersteunen bij de overstap en in beheer nemen

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek