logo_verbeteraars

Echt efficiënt werken? Ga netwerken!

Door Stan Swaen, Espercygno 

Focussen op de eigen taken en werkzaamheden lijkt alles wat nodig is om je werk zo goed mogelijk te doen. Elke individuele professional, elke afdeling, elk team heeft een eigen verantwoordelijkheid. Bedrijven zijn daarom een archipel van eilanden. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de afstand tussen de eilanden En dat, terwijl iedereen werkt aan het grote geheel. Zorginstellingen zijn hierop geen uitzondering. Zou de zorg niet veel efficiënter zijn als er meer wordt samengewerkt?

Stan Swaen

Iedereen dezelfde waarheid

Volgens welke waarheid wordt er gewerkt binnen jouw organisatie? Vaak blijkt dat spreadsheets leidend zijn, vooral op management- en bestuursniveau. Maar hoe actueel zijn die? Wanneer er wordt gewerkt vanuit dezelfde gestructureerde en up-to-date databronnen, werkt iedereen met dezelfde actuele patiëntgegevens. Werken volgens leanmethodieken in de zorginstellingen zelf wordt steeds meer toegepast. Processen worden geoptimaliseerd. Maar het stopt niet bij de voordeur van jouw organisatie of zorginstelling. Samenwerken met collega’s van andere zorginstellingen is noodzakelijk om efficiënte zorg toe te kunnen passen.

Meer samenwerken is minder registreren

De registratielast van professionals in de zorg blijft een punt van discussie. De registratielast vermindert organisatie breed door ‘enkelvoudig gestructureerd registeren voor meervoudig gebruik’ toe te passen. Netwerkzorg vermindert de registratielast! Je registreert namelijk met de hele keten. Gegevens worden één keer geregistreerd volgens de landelijke standaard en dan gedeeld. Door samen te werken neemt de perceptie van de registratielast af, omdat bijvoorbeeld de huisarts een groot gedeelte van de gegevens van de desbetreffende patiënt al heeft geregistreerd.

Niet alleen wens, maar ook noodzaak

Intensief samenwerken binnen de zorg is niet alleen positief voor de zorgaanbieders, de professionals en de patiënten. Het is ook een steeds grotere noodzaak vanuit de overheid. De Tweede Kamer wil namelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder strenger financieel toezicht stellen. De Kamer gaat beter de vinger aan de pols houden. Intensief samenwerken wordt daarmee een noodzaak, want het leidt tot efficiënter werken binnen de zorg. En dat heeft weer positieve financiële gevolgen. Samenwerken is een manier om effectief kosten te besparen, zonder noodzakelijke bezuinigen.

We starten vandaag! Toch?

Netwerken heeft veel positieve aspecten:

  • Je deelt kennis en ervaring en leert nieuwe dingen van anderen;
  • Je leert de wereld beter begrijpen;
  • Het geeft je een frisse blik;
  • Van idee naar realisatie doe je samen; dat is leuk!

Netwerkzorg en werken vanuit gestructureerde databronnen heeft dus allerlei voordelen. Waarom beginnen we er dan niet vandaag mee? Elke (zorg)professional herkent het wel: de waan van de dag. Er is al zo weinig tijd en dan moet je ook nog tijd vrijmaken voor samenwerking en digitalisering. Maar als je er nu niet mee start, loop je over een aantal jaren écht achter. Is het niet voor efficiëntere zorg, dan schrijft de overheid netwerkzorg voor en móeten gegevens eenvoudig én veilig digitaal gedeeld worden.

De patiënt centraal

Zorg stopt niet bij de voordeur. Logischerwijs is elke zorginstelling veel tijd kwijt om de eigen organisatie goed te runnen. Er lijkt weinig tijd over te blijven om energie te steken in anderen. Maar anderen hebben dezelfde uitdagingen en je kunt dus van elkaar leren. Samen uitdagingen oppakken en aanpakken leidt tot geweldige resultaten. Uiteindelijk willen we allemaal onze patiënten ondersteunen met zorg van het beste kwalitatief niveau. Dus stop met navelstaren en maak verbinding! Wie kan delen kan ook vermenigvuldigen.

Handen uit de mouwen: aan de slag

Vroeger was er het adresboekje van je ouders, tegenwoordig bieden tools als LinkedIn je uitgebreide mogelijkheden om met gelijkgestemde zielen verbinding te maken en een gesprek te starten. Of maak eens een lijstje met 10 mensen waarmee je graag een kop koffie zou willen drinken die je qua werk en levenservaring interessant vindt om eens te spreken. Je oefent je eigen verhaal en leert van iedereen bij. Spannend? Zeker volledig mee eens, maar neem van mij aan dat er een wereld voor je opengaat.

 

Gerelateerd

“Blijf investeren in kwaliteit, hoe moeilijk dat ook is”

Jonas Rubrech in gesprek met Evelyn Finnema

Lees meer

Kwaliteitsregistraties lopen voorop

in standaardisatie en harmonisatie

Lees meer

Daar kan ik toch bij?!

Samen veilig digitaal vooruit, autorisaties in een EPD

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek