logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

EPD NEXTGEN

Het verbeteren van de uniformiteit, beheersbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de digitale dossiers.

Wanneer:2013-2015

Organisatie: Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich onderscheidt met een breed aanbod medisch-specialistische zorg in een gastvrije omgeving. Bovendien huisvest het Martini Ziekenhuis één van de drie brandwondencentra in Nederland.

Doel: Het verbeteren van de uniformiteit, beheersbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de digitale dossiers.

Aanpak: Er is een ziekenhuisbrede standaard ontwikkeld voor (para)medische dossiervoering, zowel poliklinisch als klinisch, op de spoedeisende hulp en op de OK. Deze is, na een pilot en enige aanscherping, gefaseerd uitgerold bij alle specialismen. Tevens is een uitgebreide analyse gedaan om te bepalen in welke mate er sprake was van digitale verslaglegging en in welke mate de bestaande dossierinrichting werd gebruikt. Uniforme dossiervoering wil immers ook zeggen dat alle specialisten hun verslaglegging via hetzelfde medium doen (in dit geval digitaal).
Parallel is de gebruikersorganisatie verder ingericht en is releasematig dossierbeheer geïntroduceerd.

Resultaat: Met deze standaard neemt niet alleen de gebruiksvriendelijkheid, maar ook het gemak waarmee intern gegevens gedeeld kunnen worden aanzienlijk toe. In toenemende mate worden gegevens eenmalig aan de bron geregistreerd voor meervoudig gebruik. Bovendien worden de dossiers op deze manier beter geschikt voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van eHealth en gegevensuitwisseling met andere ziekenhuizen of instellingen.

Uit de nulmeting bij aanvang bleek ruim 60% van de artsen in meer of mindere mate aan digitale dossiervoering te doen. Al voor de afronding van het project was dit percentage gestegen tot 100%. Bovendien werd het percentage daadwerkelijk gebruikte dossierinrichting (feitelijk een maat voor efficiëntie van de dossierinrichting) verhoogd van 38% naar 85%.

Tot slot is het beheer van dossiers binnen de nieuwe standaard releasematig vormgegeven waardoor de doorontwikkeling van dossiers geborgd is. Door de inrichting van de gebruikersorganisatie is digitale dossiervoering niet langer een ICT-probleem, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Jonas is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen met het inzetten van ICT en data om primaire processen te ondersteunen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hij schreef een aantal boeken waaronder ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’.

Meer over Jonas Rubrech

Gerelateerd

Implementatie en beheer Standaard content HiX

Ondersteunen van de organisatie, en specifiek de werkgroep SEH, bij de overstap naar standaard content en het in beheer nemen …

Lees meer

eOverdracht

Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende …

Lees meer

CS Röntgen

Het ondersteunen van de organisatie bij het oplossen van de openstaande restpunten na invoering van CS-Röntgen.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek