logo_verbeteraars

Health Hub Roden

Een ecosysteem rond zorg en technologie

Vorig jaar is Zorgverbeteraars verhuisd naar de Health Hub in Roden. Een inspirerende omgeving waar zorg en technologie samenkomen. Wat maakt de HHR nu zo bijzonder? We spreken met Peter Boonstra, Directeur Health Hub Roden.

 

Wat is de ambitie,  waarom bestaat de HHR?

“Het ecosysteem van Health Hub Roden is een omgeving waar vraagstukken vanuit het werkveld snel worden omgezet naar concepten en producten, die samen met alle stakeholders ontwikkeld, getest en beoordeeld worden op: wenselijkheid, technische en bedrijfsmatige haalbaarheid. Health Hub Roden wil door het beschikbaar stellen van haar kennis, faciliteiten en netwerk bijdragen aan innovatieve gezondheidstechnologie (health tech), en daarmee aan kwaliteit van leven.”

 

Wat is de uitkomst van de samenwerking met de verschillende partijen?

“Health Hub Roden bestaat vijf jaar en in die periode zijn verschillende resultaten behaald. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Ambulancezorg Groningen rond een aantal projecten, waaronder de inzet van een Augmented Reality-bril in de ambulance. Studenten hebben actief bijgedragen aan dit project om in een vroeg stadium efficiënte zorg te bieden. Of het project ‘Exoskelet’, een hulpmiddel voor mensen met spierproblemen. Bedrijven en studenten onderzoeken de haalbaarheid van een alternatief productieproces, waardoor het voor meer mensen betaalbaar wordt. Meer informatie over deze projecten op www.healthhub-roden.nl.

Waarom passen de Zorgverbeteraars in de HHR?

“Zowel Zorgverbeteraars als Health Hub Roden streven naar antwoord op de vraag: ‘Hoe kan technologie bijdragen aan gezondheid?’ Daarnaast streven beiden naar kennisdelen en samenwerking voor nog betere resultaten, en open innovatie.

Health Hub Roden verbindt verschillende partijen op het terrein van zorg in ziekenhuizen en thuis. Door de fysieke aanwezigheid in de Hub kunnen bedrijven met kennisinstellingen (diverse niveaus en opleidingen) en zorginstellingen efficiënter samen werken aan technologische zorginnovaties. Studenten denken mee en helpen bedrijven met hun onderzoek, het ontwikkelen van programma’s en het maken van prototypes. In die context is Health Hub Roden te vergelijken met een ‘engaged university’. Medische zorgverlening en thuiszorg lopen steeds meer in elkaar over, technologie speelt daarbij een belangrijke rol. Bij Health Hub Roden wordt daarom op diverse manieren gewerkt aan verbetering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe geautomatiseerde systemen. Naast efficiency in werkprocessen heeft dit als belangrijkste doel het verbeteren van de zorg in ziekenhuizen en thuis.

We zijn blij dat Zorgverbeteraars deel uitmaakt van het ecosysteem. Ook vanwege hun brede kennis en netwerk binnen de ziekenhuiszorg. Ook bij Health Hub Roden merken we dat er een verschuiving plaatsvindt binnen het zorglandschap, waarbij ziekenhuiszorg een centrale rol speelt. Uitbreiding van ons netwerk met ziekenhuizen is dan ook een belangrijk aandachtsgebied van Health Hub Roden.”

 

 

 

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Spraakverwarring

Voorwoord Verbeter!2021

Lees meer

Zorgverbeteraar aan het woord:

“Het leek mijn collega’s een goed idee om mij te bevorderen tot Scrum Master”

Lees meer
Data

Congres All about data 2022

Het Data-ziekenhuis

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek