logo_verbeteraars

Het belang van gestandaardiseerde data voor uitkomstgerichte zorg

03-05-2021

Acht jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met de werkwijze van Value Based Healthcare (VBHC). Prof. Jan Hazelzet en Prof. Diederik Dippel, beiden verbonden aan het Erasmus MC, inspireerden mij destijds. VBHC draait om de beste uitkomsten voor de patiënt tegen de laagste kosten op een patiëntgerichte manier. Vandaag de dag houd ik me bezig met implementatievraagstukken rondom uitkomstgerichte zorg. Met in het bijzonder het verzamelen van gestandaardiseerde data. Als voormalig verpleegkundige weet ik hoe belangrijk het is om efficiënt data te verzamelen om een hoge registratielast te voorkomen. 

Door Esther Snoek, Pike Consult

De beste behandeling voor de patiënt

Uitkomstinformatie kan in de spreekkamer worden gebuikt om het gesprek tussen de patiënt en zorgprofessionals te ondersteunen zodat men samen een keuze kan maken voor de beste behandeling. Dit kan middels een dashboard waarbij patiënten zichzelf kunnen vergelijken met uitkomsten van gelijksoortige patiënten. Daarnaast kan uitkomstinformatie ingezet worden voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg, binnen en tussen zorginstellingen.

We weten veel van ziektes en van de verschillende behandelingen, maar we weten nog relatief weinig over de gevolgen ervan. Vooral bij ernstige aandoeningen, zoals bij kanker, zijn mensen tijdens de behandeling bezig met overleven en het doorstaan van de behandeling. Pas later ontstaan vaak lichamelijke en geestelijke klachten die het dagelijks leven kunnen beïnvloeden. Hoe meer inzicht we krijgen in de waarde die de behandeling oplevert en de gevolgen van de behandeling voor de patiënt, hoe beter we in staat zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Netwerkzorg

Bij VHBC staat de aandoening van de patiënt centraal en is een multidisciplinair team samen verantwoordelijk voor de uitkomst van de totale behandeling. Daarnaast zijn patiënten steeds vaker onder behandeling bij verschillende specialisten omdat ze meerdere aandoeningen hebben. Met meer betrokken specialismen of zorginstellingen bij de behandeling van een patiënt, worden er veel verschillende gegevens vastgelegd tijdens het zorgproces. Bijvoorbeeld klinische gegevens, patiënt gerapporteerde gegevens of gegevens over het proces zoals de tijd tussen verwijzing en diagnosestelling. Dan wil je voorkomen dat iedere specialist opnieuw alle gegevens moet registeren of dat die patiënt meermaals vragenlijsten moet invullen over zijn/haar kwaliteit van leven. Het is daarom van belang dat gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen specialismes en zorginstellingen, in het bijzonder bij deze geïntegreerde benadering van zorg.

Vastleggen brengt uitdagingen met zich mee

Momenteel richten veel landelijke programma’s zich op het gestandaardiseerd uitvragen en vastleggen van gegevens in de EPD-systemen. Ik ben zelf nauw betrokken bij het landelijke project Uitkomstgerichte zorg en het programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties en zie nog vaak dat gegevens op verschillende manieren worden vastgelegd. Er wordt nog veel vastgelegd in vrije tekstvelden en de EPD’s ondersteunen de zorgprofessionals nog onvoldoende in het gestructureerd vastleggen van gegevens op een logische plek in het zorgproces. Daarnaast zullen zorgprofessionals het vastleggen van gegevens in vrije tekstvelden moeten loslaten en zullen ze dit op een gestructureerde manier moeten doen. Zo kunnen gegevens worden hergebruikt en zal de registratielast afnemen.

 

Blog door gast-auteur

Meer over Gastblog

Gerelateerd

Spraakverwarring

Voorwoord Verbeter!2021

Lees meer

Zorgverbeteraar aan het woord:

“Het leek mijn collega’s een goed idee om mij te bevorderen tot Scrum Master”

Lees meer
Data

Congres All about data 2022

Het Data-ziekenhuis

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek