logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Implementatie Digitale Vochtbalans

2018-2022 | Projectleider implementatie Digitale Vochtbalans

Het creeeren van een digitale vochtbalans in Hix, welke automatisch berekent wordt. Hierdoor wordt de vochtbalans actueel en accuraat en wordt overdracht tussen afdelingen verbetert door een uniforme werkwijze. Ook leidt dit tot een reductie in handelingen (er wordt slechts 1 maal genoteerd) en worden rekenfouten vermeden door automatische berekeningen.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Zorgplan V&VN

2022-2023 | Projectleider Zorgplan V&VN

Lees meer

Serious Game Registratie aan de Bron

2018-2023 | Gamebegeleiders

Lees meer

Implementatie HiX 6.3 / Standaard Content

2021-2023 | Projectleider en consultants ondersteunen bij de overstap en in beheer nemen

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek