logo_verbeteraars

Martini Ziekenhuis gaat over op vernieuwd EPD

Het Martini Ziekenhuis gaat over op de nieuwste versie van elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX, inclusief standaard content. Op vrijdag 24 juni zetten de Raad van Bestuur en softwareleverancier Chipsoft hun handtekening onder de overeenkomst. Het ziekenhuis grijpt de implementatie van het EPD direct aan om een aantal belangrijke werkprocessen te optimaliseren en een aantal nieuwe functionaliteiten in gebruik te nemen.

Ondersteuning van digitale strategie

Hans de Vries, als Chief Medical Information Officer nauw betrokken bij keuze voor de nieuwste versie: “Onze digitale strategie richt zich op het leveren van meer digitale zorg, met een grotere rol voor de patiënt. Daarnaast zetten we in op intelligent datagebruik en willen we meer inzetten op samenwerking in de keten, waarbij we digitaal informatie uitwisselen met de VVT, verpleeghuizen, ziekenhuizen en spoedzorg. HiX ontzorgt ons hierin.”

(Bron: https://chipsoft.nl/nieuws/722/Martini-Ziekenhuis-gaat-voor-zorginnovatie-met-vernieuwd-EPD)

“We kunnen hiermee belangrijke registraties standaardiseren, zoals de verslaglegging, en Value Based Healthcare benchmarken. Daardoor kunnen wij onze zorgproducten beter meten en de kwaliteit ervan beter bewaken. Ook in Santeon-verband zorgen uniforme processen en dataverwerking voor optimale kwaliteit en veiligheid.”

Eenvoudiger en efficiënter

Voor de zorgprofessionals van Martini Ziekenhuis betekent de vernieuwing van het EPD onder meer, dat zij gemakkelijker tot gezamenlijke standaarden komen met hun collega’s in andere zorginstellingen. De Vries: “Wij verwachten dat de samenwerking en gegevensuitwisseling hierdoor eenvoudiger en efficiënter wordt. Sommige zorgverleners zullen even moeten wennen aan de nieuwe werkwijze, die veel nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden biedt om makkelijker en sneller te werken.”

NANDA, NIC en NOC

Anneke Bueving, Chief Nursing Officer (CNO) en voorzitter van de verpleegkundige staf, onderschrijft de woorden van haar collega. Zij voegt daaraan toe: “Voor de verpleegkundigen kijken we uit naar de geïntegreerde NANDA, NIC en NOC-classificatie, die ervoor zorgt dat wij kunnen rapporteren aan de hand van de verpleegkundige diagnoses. Doordat wij hiermee allemaal dezelfde taal spreken en HiX ons ondersteunt in zowel het verpleegkundig redeneren als het verpleegkundig proces, verbeteren de dossiervoering, de overdrachten en draagt het bij aan het verminderen van de registratielast. Daarbij krijgen we ook beter zicht op de verpleegkundige uitkomsten en de resultaten van de zorgverlening.”

 

Zorgverbeteraars adviseerde en ondersteunde het Martini Ziekenhuis in het voortraject en zal tevens de implementatie van het nieuwe EPD begeleiden.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Digitale vochtbalans

Digitale Vochtbalans…

Lees meer

Implementatie HiX 6.3 / Standaard Content

2021-2024 | Projectleider en projectmedewerkers ondersteunen bij de overstap en in beheer nemen

Lees meer

Martini Ziekenhuis klaar voor de digitale toekomst

Met een volledig nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) heeft Martini Ziekenhuis een nieuw fundament voor de digitale toekomst. Vanaf vrijdag 17 …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek