logo_verbeteraars

NWZ neemt nieuw EPD in gebruik

Het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) van Noordwest Ziekenhuisgroep is ‘live’. Vrijdag 22 juni 2018 stond op de locaties Alkmaar en Den Helder stipt om 13:00 uur een lid van de cliëntenraad klaar om een ferme druk op de rode knop te geven. Daarmee gaven ze het startsein voor ingebruikname van het nieuwe EPD.

Bron: nwz.nl (bewerkt)

Inrichten, testen, trainen

Het afgelopen jaar is er ontzettend hard gewerkt om alles op de juiste manier in te richten. De laatste maanden stonden in het teken van testen, testen en nog eens testen. Ook zijn ruim 3000 medewerkers opgeleid om goed met het systeem te kunnen werken. Intussen ging de patiëntenzorg natuurlijk gewoon door.

Totaaloplossing

Met HiX worden zorgprofessionals op uniforme en slimme wijze ondersteund in hun werk. Zo kunnen zij makkelijk en snel samenwerken en patiëntgegevens inzien of delen, ongeacht op welke Noordwest-locatie zij op dat moment werken. Daarnaast is een portaal voor externe zorgverleners (zoals huisartsen) in gebruik genomen en is er een app ontwikkeld waarop medisch specialisten het EPD kunnen raadplegen.

Aanmeldzuilen en patiëntenportaal

Ook voor patiënten verandert er veel. Wie voor een polikliniekafspraak het ziekenhuis bezoekt, meldt zich vanaf nu aan bij een aanmeldzuil. Met deze zuilen checken we in één keer alle gegevens zodat de logistiek op de polikliniek soepeler verloopt. Daarnaast hebben patiënten met behulp van DigiD toegang tot hun dossier via het patiëntenportaal ‘Mijn Noordwest’. Zij kunnen hun dossier inzien en zo onderzoekuitslagen, het medicatieoverzicht, afspraken en correspondentie bekijken en vragenlijsten invullen.

Team Zorgverbeteraars

Zorgverbeteraars heeft NWZ ondersteund in de voorbereidingen, met name voor de inrichting van het patiëntenportaal, het dossier op de spoedeisende hulp en de paramedische verslaglegging. Ook tijdens de nazorgfase bieden meerdere leden van team Zorgverbeteraars ondersteuning.

NWZ: Noordwest neemt nieuw EPD in gebruik

Chipsoft: NWZ slaat digitaliseringsslag met HiX

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Uit het dagboek van een Zorgverbeteraar

NoordWest Ziekenhuisgroep gaat live met het nieuwe EPD HiX. Na maanden voorbereiding is de dag aangebroken. Vanaf ’s ochtends vroeg …

Lees meer

Optimalisatie EPD

2019| Optimaliseren van de werkprocessen door beter inzetten van het EPD.

Lees meer

Implementatie Chipsoft HiX

2018 | Implementatie van HiX standaard content voor SEH, paramedische dossiers en revalidatieplanning.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek