logo_verbeteraars

Procesvisualisatie: de ‘Procesplattegrond’

Wij geloven dat je in ieder project weer het proces centraal moet stellen. Het geheel is immers meer dan de som der delen. Door breder te kijken dan de individuele taken, zet je het gezamenlijke resultaat (en het gezamenlijke doel) centraal. Dat werkt alleen als je het samen doet en alle betrokkenen de meerwaarde zien van een procesbenadering. Visualisatie van processen helpt daarbij. Nu werkt een gemiddelde flowchart vaak vooral op de gaapspieren. Bovendien legt dit visueel meer nadruk op de processtappen dan op de lijn die de stappen verbindt, terwijl dat nu juist het proces is.

We hebben door de jaren heen met veel verschillende visualisatie-methoden geëxperimenteerd. Elk met zijn eigen voordelen en beperkingen. Daaruit is het idee ontstaan om deze ervaringen te bundelen in een visualisatiemethodiek die goed aansluit op het soort projecten dat wij doen en bovendien door iedereen gebruikt kan worden zonder licenties, lidmaatschappen of dure en ingewikkelde software: de procesplattegrond. 

Procesplattegrond

De belangrijkste eisen waaraan de methodiek moest voldoen zijn:  

  • direct inzicht in de grote lijnen, maar voldoende ruimte voor veel informatie;
  • duidelijk onderscheid tussen primaire en secundaire processen. 

We hebben ons onder meer laten inspireren door het werk van mede-noorderling Sebastiaan van den Brink (link) die het Nederlandse wegennet schematisch in kaart bracht, de medische metrolijn van VVCZ (link) en de vele visualisatiemethoden voor bijvoorbeeld supply chain management.

De procesplattegrond is een visuele weergave van een proces. De hoofdweg wordt gevormd door het primaire proces, de reis van de patiënt (‘patient journey’). De secundaire wegen zijn de ondersteunende processen die ten dienste staan aan het primaire proces. Je begint altijd met de hoofdweg. Op deze manier ‘dwingt’ de methode je om het primaire proces centraal te stellen, ook (of juist) als je bezig bent met secundaire processen. Voor secundaire of tertiaire processen die een te indirecte relatie hebben met het primaire proces (denk bv. aan werving en selectie van personeel) is deze visualisatiemethode daarom minder geschikt. 

Aan de slag! 

Zoals gezegd: het staat je vrij deze methode te gebruiken. En heb je nieuwe toepassingen bedacht, of verbeteringen, laat het ons weten, dan kunnen wij deze weer verwerken en delen met de rest van de wereld. 

Hulp nodig bij het in kaart brengen van je processen? Neem gerust contact met ons op voor specifieke ondersteuning of een praktische workshop ‘Processen in kaart brengen’.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

‘Procesplattegrond’ maakt direct duidelijk wat een proces oplevert

Wij geloven dat je in ieder project weer het proces centraal moet stellen. Het geheel is immers meer dan de …

Lees meer

De metrolijn van het Martini Ziekenhuis

In het Martini Ziekenhuis in Groningen is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de digitalisering van het cytostaticaproces. Kapstok voor …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek