logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Programma ‘Koersen op Data’ (Datamanagement)

Het ontwikkelen van datamanagement als Erasmus MC-brede discipline en samenhang brengen in bestaande initiatieven op het gebied van data en informatie. Met andere woorden: meer grip op data door de data-basis op orde te brengen.

Wanneer: 2015-2018

Doel: Het ontwikkelen van datamanagement als Erasmus MC-brede discipline en samenhang brengen in bestaande initiatieven op het gebied van data en informatie. Met andere woorden: meer grip op data door de data-basis op orde te brengen.

Aanpak: Zorgverbeteraars heeft het programma ‘Koersen op Data’ vormgegeven en de uitvoer hiervan begeleid. Daarbij zijn projectresultaten incrementeel opgeleverd en direct geborgd in de lijn zodat resultaten blijvend verankerd zijn in de organisatie. Het programma heeft vanaf het begin dus zowel een project- als een lijncomponent bevat, waarbij de lijncomponent groeit terwijl de projectcomponent beperkt van omvang blijft. Borging van de resultaten is daarmee een natuurlijk onderdeel van de werkwijze.

Resultaat: Hierbij is onder meer de volwassenheid van de organisatie op het gebied van datamanagement (op basis van DAMA-DMBOK) in kaart gebracht, de governance rond data ingericht, het Data Management Office opgezet, een datastrategie geformuleerd, een roadmap voor datamanagement tooling beschreven, een infrastructuur voor datavirtualisatie gerealiseerd, een Metadata Dictionary ontworpen en geïmplementeerd, een PoC uitgevoerd voor de opslag van genetische data, het beheer van data capture tools gecentraliseerd, het beheer van stamtabellen belegd en de ondersteuning voor onderzoekers bij research data management verbeterd.
Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor verdere stappen richting een organisatie waarin data wordt beschouwd en gebruikt als een ‘asset’ waarmee de strategische doelstellingen van de organisatie kunnen worden verwezenlijkt.

Jonas is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen met het inzetten van ICT en data om primaire processen te ondersteunen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hij schreef een aantal boeken waaronder ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’.

Meer over Jonas Rubrech

Gerelateerd

Implementatie en beheer Standaard content HiX

Ondersteunen van de organisatie, en specifiek de werkgroep SEH, bij de overstap naar standaard content en het in beheer nemen …

Lees meer

eOverdracht

Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende …

Lees meer

CS Röntgen

Het ondersteunen van de organisatie bij het oplossen van de openstaande restpunten na invoering van CS-Röntgen.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek