logo_verbeteraars

Programma ‘Koersen op Data’ (Datamanagement)

2015-2018| Het ontwikkelen van datamanagement als Erasmus MC-brede discipline en samenhang brengen in bestaande initiatieven op het gebied van data en informatie. Met andere woorden: meer grip op data door de data-basis op orde te brengen.

Doel: Het ontwikkelen van datamanagement als Erasmus MC-brede discipline en samenhang brengen in bestaande initiatieven op het gebied van data en informatie. Met andere woorden: meer grip op data door de data-basis op orde te brengen.

Aanpak: Zorgverbeteraars heeft het programma ‘Koersen op Data’ vormgegeven en de uitvoer hiervan begeleid. Daarbij zijn projectresultaten incrementeel opgeleverd en direct geborgd in de lijn zodat resultaten blijvend verankerd zijn in de organisatie. Het programma heeft vanaf het begin dus zowel een project- als een lijncomponent bevat, waarbij de lijncomponent groeit terwijl de projectcomponent beperkt van omvang blijft. Borging van de resultaten is daarmee een natuurlijk onderdeel van de werkwijze.

Resultaat: Hierbij is onder meer de volwassenheid van de organisatie op het gebied van datamanagement (op basis van DAMA-DMBOK) in kaart gebracht, de governance rond data ingericht, het Data Management Office opgezet, een datastrategie geformuleerd, een roadmap voor datamanagement tooling beschreven, een infrastructuur voor datavirtualisatie gerealiseerd, een Metadata Dictionary ontworpen en geïmplementeerd, een PoC uitgevoerd voor de opslag van genetische data, het beheer van data capture tools gecentraliseerd, het beheer van stamtabellen belegd en de ondersteuning voor onderzoekers bij research data management verbeterd.
Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor verdere stappen richting een organisatie waarin data wordt beschouwd en gebruikt als een ‘asset’ waarmee de strategische doelstellingen van de organisatie kunnen worden verwezenlijkt.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Eerlijke en volwassen data

Hij is hoogleraar Healthcare Quality & Outcome, staat voor Value Based Healthcare en bekleedt de functie van Chief Medical Information …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek