logo_verbeteraars

Toekomstbestendig maken uitvraag QRNS registraties

Jan 2022-okt 2024| In het programma Verduurzamen kwaliteitsregistraties zijn vier aandoeningen waarvoor een kwaliteitsregister is neergezet verduurzaamd. Hiervoor zijn de bestaande datasets gekoppeld aan de zogenaamde zibs en is voor iedere aandoening het zorgproces in kaart gebracht. Hierbij is bepaald welke informatiebehoefte er voor iedere stap binnen het zorgproces bestaat voor de zorgverleners en wat er dus moet kunnen worden vastgelegd c.q. moet worden ingekeken om goede zorg te verlenen. Hierdoor is een soort blauwdruk ontstaan voor de ondersteuning van het zorgproces binnen een EPD. Om te komen tot een daadwerkelijke implementatie binnen de verschillende EPD's is het belangrijk om de huidige situatie in kaart te brengen en vanuit daaruit te kijken hoe naar de gewenste situatie; een (bijna) volledige afleiding van de QRNS dataset uit de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd, kan worden toegewerkt.

Organisatie: Nederlandse vereniging voor Neurochirurgie

De Stichting Registratie Neurologie heeft met hun MS registratie als één van de eerste kwaliteitsregisters meegedaan aan het programma Verduurzamen kwaliteitsregistraties van de FMS. Nu bijna 4 jaar verder is het tijd voor onderhoud aan de MS dataset die destijds is opgepakt. Zorgverbeteraars hebben veel inhoudelijke kennis van het verduurzamen van kwaliteitsregistraties en de daarbij horende  registratie aan de bron principes. Aan ons is gevraagd om de huidige dataset van de MS registratie naast de lat van verduurzamen te leggen zodat deze weer up to date is en voldoet aan de toetsingcriteria zoals deze door de DCG zijn gesteld om toe te worden gelaten tot het kwaliteitsregister van het Zorginstituut.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Fit-Gap analyses EPD’s

2021-2024 |

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek