logo_verbeteraars

Toekomstbestendig maken uitvraag QRNS registraties

In het programma Verduurzamen kwaliteitsregistraties zijn vier aandoeningen waarvoor een kwaliteitsregister is neergezet verduurzaamd. Hiervoor zijn de bestaande datasets gekoppeld aan de zogenaamde zibs en is voor iedere aandoening het zorgproces in kaart gebracht. Hierbij is bepaald welke informatiebehoefte er voor iedere stap binnen het zorgproces bestaat voor de zorgverleners en wat er dus moet kunnen worden vastgelegd c.q. moet worden ingekeken om goede zorg te verlenen. Hierdoor is een soort blauwdruk ontstaan voor de ondersteuning van het zorgproces binnen een EPD. Om te komen tot een daadwerkelijke implementatie binnen de verschillende EPD's is het belangrijk om de huidige situatie in kaart te brengen en vanuit daaruit te kijken hoe naar de gewenste situatie; een (bijna) volledige afleiding van de QRNS dataset uit de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd, kan worden toegewerkt.

Wanneer: jan 2022 -okt 2022

Organisatie: Nederlandse vereniging voor Neurochirurgie

Doel: In het programma Verduurzamen kwaliteitsregistraties zijn vier aandoeningen waarvoor een kwaliteitsregister is neergezet verduurzaamd. Hiervoor zijn de bestaande datasets gekoppeld aan de zogenaamde zibs en is voor iedere aandoening het zorgproces in kaart gebracht. Hierbij is bepaald welke informatiebehoefte er voor iedere stap binnen het zorgproces bestaat voor de zorgverleners en wat er dus moet kunnen worden vastgelegd c.q. moet worden ingekeken om goede zorg te verlenen. Hierdoor is een soort blauwdruk ontstaan voor de ondersteuning van het zorgproces binnen een EPD. Om te komen tot een daadwerkelijke implementatie binnen de verschillende EPD’s is het belangrijk om de huidige situatie in kaart te brengen en vanuit daaruit te kijken hoe naar de gewenste situatie; een (bijna) volledige afleiding van de QRNS dataset uit de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd, kan worden toegewerkt.

Aanpak: Door middel van interviews van inhoudsdeskundigen van het zorgproces en werkzaam met de verschillende EPD’s wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt gekeken hoe het EPD op basis van de blauwdruk zou kunnen worden ingericht en welke aanpassingen dit zou vergen. Hiermee kan de QRNS samen met de verschillende gebruikersgroepen van de EPD’s kijken hoe dit kan worden opgenomen op de roadmap van deze leveranciers om uiteindelijk tot implementatie te komen

Resultaat: Een adviesrapport over hoe de blauwdruk ge├»mplementeerd kan worden binnen de verschillende EPD’s.

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Meer over Erik van der Velde

Gerelateerd

Fit-Gap analyses EPD’s

2021-2022 | Uitvoeren van Fit-Gap analyses

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek