logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Fit-Gap analyses EPD’s

Zorgverbeteraars voert FIT-GAP analyses uit voor verschillende wetenschappelijke verenigingen een aandoeningen zoals: NvvN -QRNS registraties, NVU -Prostaatkanker, NvvH-heupfractuur en in opdracht van het programma Uitkomstgerichte zorg in samenwerking met DICA en MRDM het zorgpad pancreascarcinoom.

Wanneer: juni 2021- dec 2022

Doel: Het inzichtelijk krijgen van de gap tussen de huidige inrichting van de verschillende EPD’s en de benodigde inrichting om een afgeleide aanlevering richting secundaire partijen mogelijk te maken op basis van de standaarden

Aanpak: Op basis van interviews met inhoudsdeskundigen en applicatiebeheerders inzicht krijgen hoe het EPD nu wordt gebruikt en waar de benodigde data nu wordt vastgelegd en of dit al geschikt is voor hergebruik. Gemiddelde doorlooptijd 4 maanden

Resultaat: Een adviesrapport waarmee in samenwerking met de EPD leveranciers en applicatiebeheerders van de ziekenhuizen tot een goede eenduidige inrichting van het EPD kan worden gekomen waardoor een afgeleide aanlevering mogelijk wordt.

 

Door de intrede van informatiestandaarden in de zorg en principes als registratie aan de bron wordt er ook steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid van hergebruik van gegevens die in het primaire proces worden vastgelegd. Programma’s als verduurzamen kwaliteitsregistraties van de FMS en Uitkomstgerichte Zorg van VWS kijken vooral hoe benodigde data voor een register op basis van deze standaarden uit hetgeen wat binnen een EPD wordt vastgelegd kan worden onttrokken. Om hier een goed inzicht in te krijgen wordt op basis van de benodigde dataset gekeken hoe deze data op deze manier al wordt vastgelegd binnen de verschillende EPD’s en ECD’s en voor hergebruik geschikt is. Zorgverbeteraars voert deze FIT-GAP analyses uit voor verschillende wetenschappelijke verenigingen een aandoeningen zoals: NvvN -QRNS registraties, NVU -Prostaatkanker, NvvH-heupfractuur en in opdracht van het programma Uitkomstgerichte zorg in samenwerking met DICA en MRDM het zorgpad pancreascarcinoom.

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Meer over Erik van der Velde

Gerelateerd

Training ‘Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap’

Het duurzaam opzetten van bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteitsregisters. Door deze op basis van de registratie aan de bron …

Lees meer

Beleidsadviseur KNGF

Als onderdeel van de paramedische sector willen fysiotherapeuten af van de hoge administratieve lasten, van ontbrekende informatie en van dubbel …

Lees meer

Zorgplan V&VN

Dit project is gericht op het onderdeel zorgplan van de informatiestandaard eOverdracht. Het doel is dat de inhoud, functionaliteit en …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek