logo_verbeteraars

Fit-Gap analyses EPD’s

2021-2022 | Uitvoeren van Fit-Gap analyses

Doel: Het inzichtelijk krijgen van de gap tussen de huidige inrichting van de verschillende EPD’s en de benodigde inrichting om een afgeleide aanlevering richting secundaire partijen mogelijk te maken op basis van de standaarden

Aanpak: Op basis van interviews met inhoudsdeskundigen en applicatiebeheerders inzicht krijgen hoe het EPD nu wordt gebruikt en waar de benodigde data nu wordt vastgelegd en of dit al geschikt is voor hergebruik. Gemiddelde doorlooptijd 4 maanden

Resultaat: Een adviesrapport waarmee in samenwerking met de EPD leveranciers en applicatiebeheerders van de ziekenhuizen tot een goede eenduidige inrichting van het EPD kan worden gekomen waardoor een afgeleide aanlevering mogelijk wordt.

 

Door de intrede van informatiestandaarden in de zorg en principes als registratie aan de bron wordt er ook steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid van hergebruik van gegevens die in het primaire proces worden vastgelegd. Programma’s als verduurzamen kwaliteitsregistraties van de FMS en Uitkomstgerichte Zorg van VWS kijken vooral hoe benodigde data voor een register op basis van deze standaarden uit hetgeen wat binnen een EPD wordt vastgelegd kan worden onttrokken. Om hier een goed inzicht in te krijgen wordt op basis van de benodigde dataset gekeken hoe deze data op deze manier al wordt vastgelegd binnen de verschillende EPD’s en ECD’s en voor hergebruik geschikt is. Zorgverbeteraars voert deze FIT-GAP analyses uit voor verschillende wetenschappelijke verenigingen een aandoeningen zoals: NvvN -QRNS registraties, NVU -Prostaatkanker, NvvH-heupfractuur en in opdracht van het programma Uitkomstgerichte zorg in samenwerking met DICA en MRDM het zorgpad pancreascarcinoom.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Kwaliteitsregistraties lopen voorop

in standaardisatie en harmonisatie

Lees meer

Training ‘Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap’

2023 | Training ‘Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap’

Lees meer

Gestructureerde verslaglegging prostaatkanker – EPD

De NVU heeft de wens gestructureerde verslaglegging rond prostaatkanker vorm te geven. Een van de stappen in dit proces is …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek