logo_verbeteraars

Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen verleent complexe zorg binnen haar eigen muren. Zorggroep Groningen is in 2005 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Zorggroep Noorddijk Noord  en de Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis Maartenshof.

Inmiddels heeft Zorggroep Groningen vier locaties, verspreid over de stad en provincie Groningen. Daarnaast hebben we ons eigen Expertise Behandelcentrum.

ZGG
12-07-2021

Afronden implementatie Medimo Zorggroep Groningen

 

Begeleiding van het traject implementatie Medimo door de Zorgverbeteraars.

Lees meer
01-01-2021

Implementatie Medimo

Zorggroep Groningen
 

Januari 2021 – juni 2021| Het introduceren van een nieuw elektronisch voorschrijfsysteem samen met een elektronische toedienregistratie (Medimo). Met name …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek