logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen verleent complexe zorg binnen haar eigen muren. Zorggroep Groningen is in 2005 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Zorggroep Noorddijk Noord  en de Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis Maartenshof.

Inmiddels heeft Zorggroep Groningen vier locaties, verspreid over de stad en provincie Groningen. Daarnaast hebben we ons eigen Expertise Behandelcentrum.

ZGG

01-01-2021

Implementatie Medimo

Zorggroep Groningen

Het introduceren van een nieuw elektronisch voorschrijfsysteem samen met een elektronische toedienregistratie (Medimo). Met name de digitalisering van de toedienregistratie …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek