logo_verbeteraars

Informatie Beraad Groot Zwolle

2021-2023 | Programmamanager IBGZ

Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog niet altijd elektronisch. Het programma InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen. Door het elektronisch toegankelijk maken en uitwisselen van gegevens wordt het samen beslissen met de cliënt of mantelzorger ondersteund. Ook vermindert de administratieve last voor de zorgprofessional. Daardoor is er meer tijd voor de cliënt en worden er minder onnodige fouten gemaakt in de registratie van gegevens. Dat vergroot de veiligheid en het vertrouwen in de zorg. Het Informatieberaad Groot Zwolle wil door deelname aan dit programma de komende jaren de digitalisering rondom het verpleegkundig proces en de overdracht vorm gaan geven. Dit doet ze door als individuele care instellingen aan de module Ontsluiting naar PGO deel te nemen en door zowel cure als care instellingen gezamenlijk invulling te geven aan de module eOverdracht. Het IBGZ heeft aan zorgverbeteraars gevraagd hiervoor een programmamanager te leveren.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Werken aan invoering eOverdracht

eOverdracht

Lees meer

Skipr: Zes Zwolse zorgorganisaties aan de slag met gegevensuitwisseling

Zes Zwolse zorgorganisaties gaan samen aan de slag met de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens, de zogeheten eOverdracht. Ze willen deze …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek