logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Informatie Beraad Groot Zwolle

2021-2023 | Programmamanager IBGZ

Doel: Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende jarenwerken naar een digitale verpleegkundige overdracht conform deze informatiestandaard. Isala heeft aan Zorgverbeteraars gevraagd hiervoor het programmamanagement te verzorgen. Doel van de opdracht is om als kwartiermaker vorm te geven aan het project binnen Isala en eventueel later dit project ook tot uitvoer te brengen.

Aanpak: In eerste instantie zal de opdracht zich richten op:

  • Het neerzetten van een realistisch plan van aanpak waarmee duidelijk wordt wat de inspanning zal moeten zijn binnen en vanuit Isala om toe te kunnen werken naar de resultaatverplichting eind 2022en hoe dit zich verhoudt tot de inspanningen die gedaan worden door de zorgpartners in de regio die betrokken zijn bij dit project.
  • Het voorbereiden van het project binnen Isala en het optuigen van het projectteam.

Resultaat: De uiteindelijke te behalen doelen van het volledige projectzijn :

  • Ge├»mplementeerde eOverdracht conform landelijke standaard.
  • Een door verpleegkundigen uitgedacht werkproces dat continu├»teit van zorg waarborgt.
  • Transitie binnen de verpleegkundige beroepsgroep rondom gestructureerd vastleggen van de benodigde gegevens (ten behoeve van ontsluiting van gegevens met zo weinig mogelijk handmatig overnemen).

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Zorgplan V&VN

2022-2023 | Projectleider Zorgplan V&VN

Lees meer

Serious Game Registratie aan de Bron

2018-2023 | Gamebegeleiders

Lees meer

Implementatie HiX 6.3 / Standaard Content

2021-2023 | Projectleider en consultants ondersteunen bij de overstap en in beheer nemen

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek