logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

eOverdracht

Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende jarenwerken naar een digitale verpleegkundige overdracht conform deze informatiestandaard. Isala heeft aan Zorgverbeteraars gevraagd hiervoor een projectleider te leveren.

Verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten verzamelen dag in dag uit gegevens. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt volledig en eenduidig wordt overgedragen, zijn afspraken gemaakt over de informatie die bij een verpleegkundige overdracht uitgewisseld moet worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht.

Wanneer: maart 2021- juni 2021

Doel: Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende jarenwerken naar een digitale verpleegkundige overdracht conform deze informatiestandaard. Isala heeft aan Zorgverbeteraars gevraagd hiervoor een projectleider te leveren. Doel van de opdracht is om als kwartiermaker vorm te geven aan het project binnen Isala en eventueel later dit project ook tot uitvoer te brengen.

Aanpak: In eerste instantie zal de opdracht zich richten op:

  • Het neerzetten van een realistisch plan van aanpak waarmee duidelijk wordt wat de inspanning zal moeten zijn binnen en vanuit Isala om toe te kunnen werken naar de resultaatverplichting eind 2022en hoe dit zich verhoudt tot de inspanningen die gedaan worden door de zorgpartners in de regio die betrokken zijn bij dit project.
  • Het voorbereiden van het project binnen Isala en het optuigen van het projectteam.

Resultaat: De uiteindelijke te behalen doelen van het volledige projectzijn :

  • Geïmplementeerde eOverdracht conform landelijke standaard.
  • Een door verpleegkundigen uitgedacht werkproces dat continuïteit van zorg waarborgt.
  • Transitie binnen de verpleegkundige beroepsgroep rondom gestructureerd vastleggen van de benodigde gegevens (ten behoeve van ontsluiting van gegevens met zo weinig mogelijk handmatig overnemen).

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Meer over Erik van der Velde

Gerelateerd

Farmaceutische zorg Lentis-GGZ/Dignis/Van Mesdagkliniek

Het begeleiden van een overnametraject van de apotheek van Lentis.

Lees meer

Implementatie en beheer Standaard content HiX

Ondersteunen van de organisatie, en specifiek de werkgroep SEH, bij de overstap naar standaard content en het in beheer nemen …

Lees meer

Ondersteuning HiX Standaard content

Ondersteunen van beheerders bij de overstap naar Standaard content en het in beheer nemen van Chipsoft HiX.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek