logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Informatie Beraad Groot Zwolle

Verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten verzamelen dag in dag uit gegevens. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt volledig en eenduidig wordt overgedragen, zijn afspraken gemaakt over de informatie die bij een verpleegkundige overdracht uitgewisseld moet worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende jarenwerken naar een digitale verpleegkundige overdracht conform deze informatiestandaard.

Wanneer: maart 2021

Doel: Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende jarenwerken naar een digitale verpleegkundige overdracht conform deze informatiestandaard. Isala heeft aan Zorgverbeteraars gevraagd hiervoor het programmamanagement te verzorgen. Doel van de opdracht is om als kwartiermaker vorm te geven aan het project binnen Isala en eventueel later dit project ook tot uitvoer te brengen.

Aanpak: In eerste instantie zal de opdracht zich richten op:

  • Het neerzetten van een realistisch plan van aanpak waarmee duidelijk wordt wat de inspanning zal moeten zijn binnen en vanuit Isala om toe te kunnen werken naar de resultaatverplichting eind 2022en hoe dit zich verhoudt tot de inspanningen die gedaan worden door de zorgpartners in de regio die betrokken zijn bij dit project.
  • Het voorbereiden van het project binnen Isala en het optuigen van het projectteam.

Resultaat: De uiteindelijke te behalen doelen van het volledige projectzijn :

  • Geïmplementeerde eOverdracht conform landelijke standaard.
  • Een door verpleegkundigen uitgedacht werkproces dat continuïteit van zorg waarborgt.
  • Transitie binnen de verpleegkundige beroepsgroep rondom gestructureerd vastleggen van de benodigde gegevens (ten behoeve van ontsluiting van gegevens met zo weinig mogelijk handmatig overnemen).

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Meer over Erik van der Velde

Gerelateerd

Docent bij SBO opleidingen

In samenwerking met het Studiecentrum Bedrijf en Overheid (SBO) verzorgen we jaarlijks als docent een aantal opleidingen in de zorg.

Lees meer

Manager polikliniek Cardiologie

Ivm zwangerschapsverlof van de huidige manager, deze tijdelijke opdracht Manager Cardiologie.

Lees meer

Advies DWH omgeving

Het Flevoziekenhuis heeft een nieuw ZIS/EPD van ChipSoft, HiX aangeschaft. Dit vraagt om goed na te denken wat dit voor …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek