logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Informatie Beraad Groot Zwolle – eOverdracht

Verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten verzamelen dag in dag uit gegevens. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt volledig en eenduidig wordt overgedragen, zijn afspraken gemaakt over de informatie die bij een verpleegkundige overdracht uitgewisseld moet worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende jarenwerken naar een digitale verpleegkundige overdracht conform deze informatiestandaard.

Wanneer: maart 2021-

Doel: Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende jarenwerken naar een digitale verpleegkundige overdracht conform deze informatiestandaard. Isala heeft aan Zorgverbeteraars gevraagd hiervoor het programmamanagement te verzorgen. Doel van de opdracht is om als kwartiermaker vorm te geven aan het project binnen Isala en eventueel later dit project ook tot uitvoer te brengen.

Aanpak: In eerste instantie zal de opdracht zich richten op:

  • Het neerzetten van een realistisch plan van aanpak waarmee duidelijk wordt wat de inspanning zal moeten zijn binnen en vanuit Isala om toe te kunnen werken naar de resultaatverplichting eind 2022en hoe dit zich verhoudt tot de inspanningen die gedaan worden door de zorgpartners in de regio die betrokken zijn bij dit project.
  • Het voorbereiden van het project binnen Isala en het optuigen van het projectteam.

Resultaat: De uiteindelijke te behalen doelen van het volledige projectzijn :

  • Geïmplementeerde eOverdracht conform landelijke standaard.
  • Een door verpleegkundigen uitgedacht werkproces dat continuïteit van zorg waarborgt.
  • Transitie binnen de verpleegkundige beroepsgroep rondom gestructureerd vastleggen van de benodigde gegevens (ten behoeve van ontsluiting van gegevens met zo weinig mogelijk handmatig overnemen).

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Meer over Erik van der Velde

Gerelateerd

Zorgplan V&VN

Dit project is gericht op het onderdeel zorgplan van de informatiestandaard eOverdracht. Het doel is dat de inhoud, functionaliteit en …

Lees meer

Gestructureerde verslaglegging prostaatkanker – EPD

De NVU heeft de wens gestructureerde verslaglegging rond prostaatkanker vorm te geven. Een van de stappen in dit proces is …

Lees meer

Implementatie uitwisselingsrichtlijn “HASP-paramedicus”

Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek