logo_verbeteraars

Patiëntgericht innoveren

De komende jaren zal een aantal trends waarneembaar worden in de zorg: de vergrijzing neemt toe, de kosten zullen stijgen en er komen meer chronisch zieken bij. Ook zal de patiënt meer de regie nemen in zijn zorgproces. De zorgtechnologie zal een belangrijke rol krijgen bij het anticiperen op deze trends. Inmiddels bestaan al tal van innovaties die hierop inspelen, maar worden deze nog niet op grote schaal ingezet. Vaak blijkt dat deze innovaties tóch niet goed aansluiten bij de praktijk en de behoeftes van de eindgebruiker. Om succesvol te innoveren is het belangrijk om juist die factoren als uitgangspunt te nemen. Dat klinkt misschien heel moeilijk, maar dat is het niet.

Om écht de behoeftes van de eindgebruiker (vaak de patiënt) te achterhalen, is het belangrijk om deze goed te leren kennen. Dus niet innoveren voor maar mét een doelgroep. Via een interview kan de situatie in kaart gebracht worden en helder worden wat echt het probleem is. Door de eindgebruiker te observeren, kan duidelijk worden welke factoren van invloed zijn op de situatie. Dit is waardevolle informatie, die een richting kan geven aan de oplossing. Door een systematische analyse uit te voeren en de eindgebruiker hierbij te betrekken, wordt duidelijk wanneer het probleem is opgelost.

Na deze analyse volgt een ontwikkelproces om tot de bruikbare innovatie te komen: ook dan is het belangrijk dat de eindgebruiker centraal staat. Door tijdens dit proces oplossingen voor te leggen of onderdelen te testen, kan tijdens het ontwikkelen feedback verkregen en verwerkt worden. Hierdoor blijft de hulpvraag bepalend in het vinden van een oplossing.

Door in het hele proces de eindgebruiker te betrekken, is ook de implementatie eigenlijk al in gang gezet. De eindgebruiker went aan het nieuwe product of aan het veranderde proces. Doordat zij zien dat hun feedback verwerkt wordt en dat de innovatie daardoor écht aansluit bij hun behoeftes, voelen zij zich ook eigenaar van de innovatie en wordt de kans op slagen vergroot. Dat klinkt misschien heel moeilijk, maar dat is het niet.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

magazine1

Colofon

Colofon Verbeter! 2019

Lees meer

1+1=2, maar ook 11

Successen moet je vieren, zo luidt de tegelwijsheid. In de waan van de dag verdwijnen successen snel op de achtergrond. …

Lees meer

Data lake, data leek of datalek?

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, DE WETGEVER KIJKT MEE

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek