logo_verbeteraars

Training ‘Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap’

2023 | Training 'Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap'

DICA wil werk maken van het duurzaam opzetten van hun bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteitsregisters. Door deze op basis van de registratie aan de bron principes neer te zetten wordt een belangrijke stap gezet in het verlagen van de registratielast voor de betrokken zorgverleners en wordt een belangrijke  basis neergezet voor het eenduidig kunnen ontsluiten van de gegevens die in het klinisch proces zijn vastgelegd voor hergebruik binnen kwaliteitsregisters.

DICA wil hun medewerkers hierin scholen zodat men dit voor hun eigen klanten kan gaan toepassen en men kan voldoen aan de toetsingcriteria die voor opname in het kwaliteitsregister van het zorginstituut zijn opgezet.

Meer informatie te vinden op deze website

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Fit-Gap analyses EPD’s

2021-2024 |

Lees meer

Kwaliteitsregistraties lopen voorop

in standaardisatie en harmonisatie

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek