logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Training ‘Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap’

Het duurzaam opzetten van bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteitsregisters. Door deze op basis van de registratie aan de bron principes neer te zetten wordt een belangrijke stap gezet in het verlagen van de registratielast voor de betrokken zorgverleners en wordt een belangrijke basis neergezet voor het eenduidig kunnen ontsluiten van de gegevens die in het klinisch proces zijn vastgelegd voor hergebruik binnen kwaliteitsregisters.

Wanneer: 2023

Doel: Het duurzaam opzetten van bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteitsregisters. Door deze op basis van de registratie aan de bron principes neer te zetten wordt een belangrijke stap gezet in het verlagen van de registratielast voor de betrokken zorgverleners en wordt een belangrijke basis neergezet voor het eenduidig kunnen ontsluiten van de gegevens die in het klinisch proces zijn vastgelegd voor hergebruik binnen kwaliteitsregisters.

Aanpak: Van tevoren zal deelnemers gevraagd worden vragen rondom het duurzaam neerzetten van kwaliteitsregistraties aan te leveren. Deze input zal gebruikt worden om accenten te leggen tijdens de training die zal bestaan uit vijf blokken van ieder circa 8 uur. Daarnaast zijn er twee huiswerkopdrachten voor de cursisten.

BLOK 1: De Ingrediënten voor het duurzaam neer zetten van een kwaliteitsregistratie
BLOK 2: Het doeboek als basis voor het duurzaam neerzetten van kwaliteitsregistraties
BLOK 3: Huiswerk opdracht
BLOK 4: Workshop
BLOK 5: Onderhoud van een kwaliteitsregistratie; “Grip krijgen op de driehoek”
BLOK 6: Huiswerk opdracht
BLOK 7: Terugkomdag ‘Een duurzaam opgezette kwaliteitsregistratie’

Resultaat: Scholing van medewerkers om de inhoudelijke kennis die nodig is voor het duurzaam opzetten van kwaliteitsregisters, de benodigde rollen en verantwoordlijkheden die nodig zijn vanuit het werkveld ,de vertaling naar de praktijk (‘hoe’) en hoe de beheercyclus vorm kan krijgen voor een duurzaam opgezette kwaliteitregistratie.

 

Meer informatie te vinden op deze website

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Meer over Erik van der Velde

Gerelateerd

Beleidsadviseur KNGF

Als onderdeel van de paramedische sector willen fysiotherapeuten af van de hoge administratieve lasten, van ontbrekende informatie en van dubbel …

Lees meer

Zorgplan V&VN

Dit project is gericht op het onderdeel zorgplan van de informatiestandaard eOverdracht. Het doel is dat de inhoud, functionaliteit en …

Lees meer

Informatie Beraad Groot Zwolle

Verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten verzamelen dag in dag uit gegevens. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek