logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Training ‘Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap’

2023 | Training 'Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap'

Doel: Het duurzaam opzetten van bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteitsregisters. Door deze op basis van de registratie aan de bron principes neer te zetten wordt een belangrijke stap gezet in het verlagen van de registratielast voor de betrokken zorgverleners en wordt een belangrijke basis neergezet voor het eenduidig kunnen ontsluiten van de gegevens die in het klinisch proces zijn vastgelegd voor hergebruik binnen kwaliteitsregisters.

Aanpak: Van tevoren zal deelnemers gevraagd worden vragen rondom het duurzaam neerzetten van kwaliteitsregistraties aan te leveren. Deze input zal gebruikt worden om accenten te leggen tijdens de training die zal bestaan uit vijf blokken van ieder circa 8 uur. Daarnaast zijn er twee huiswerkopdrachten voor de cursisten.

BLOK 1: De Ingrediënten voor het duurzaam neer zetten van een kwaliteitsregistratie
BLOK 2: Het doeboek als basis voor het duurzaam neerzetten van kwaliteitsregistraties
BLOK 3: Huiswerk opdracht
BLOK 4: Workshop
BLOK 5: Onderhoud van een kwaliteitsregistratie; “Grip krijgen op de driehoek”
BLOK 6: Huiswerk opdracht
BLOK 7: Terugkomdag ‘Een duurzaam opgezette kwaliteitsregistratie’

Resultaat: Scholing van medewerkers om de inhoudelijke kennis die nodig is voor het duurzaam opzetten van kwaliteitsregisters, de benodigde rollen en verantwoordlijkheden die nodig zijn vanuit het werkveld ,de vertaling naar de praktijk (‘hoe’) en hoe de beheercyclus vorm kan krijgen voor een duurzaam opgezette kwaliteitregistratie.

 

Meer informatie te vinden op deze website

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

Annemarie Trompert & Bente Jorritsma

Kwaliteitsregistraties lopen voorop

in standaardisatie en harmonisatie

Lees meer

Manager polikliniek Urologie a.i.

2023 – Tijdelijke invulling van de functie manager polikliniek Urologie

Lees meer

Zorgplan V&VN

2022-2023 | Projectleider Zorgplan V&VN

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek