logo_verbeteraars

“U heeft nog 132 ongenezen mails! “

De zorg is aan het vernieuwen. Elektronische patiëntendossiers, patiëntenportalen, kunstmatige intelligentie: de zorg wordt steeds digitaler, ook voor patiënten. Door ontwikkelingen op het gebied van EPD’s en patiëntenportalen is het voor patiënten mogelijk om meer regie te nemen over hun eigen zorg. Het is steeds vaker mogelijk om je eigen patiëntgegevens in te zien en je zorg in eigen handen te nemen. Patiëntenportalen worden langzamerhand in ziekenhuizen geïntroduceerd en met het Versnellingsprogramma Informatie Uitwisseling Patiënt Portaal (VIPP) wordt middels standaarden getracht informatie-uitwisseling met de patiënt te optimaliseren.

Eén van de beloften van deze technologische ontwikkelingen is dat het steeds vaker mogelijk wordt om zorg te bieden op afstand. Specialisten kunnen ervoor kiezen een patiënt digitaal te voorzien van zorg en voorkomen daarmee onnodig reizen voor patiënten, lange wachttijden en volle wachtkamers. Hoewel er veel voordelen te bedenken zijn voor het gebruik van e-consulten, worden deze nog niet optimaal ingezet. Van de patiënten zou 42% bijvoorbeeld willen dat e-consulten bij huisartsen worden gebruikt. Circa 62% van huisartsenpraktijken beschikt over functionaliteit voor e-consulten, maar slechts 4% maakt hier daadwerkelijk actief gebruik van (Handboek eConsult, Nictiz). Portalen en e-consulten zijn al lang geen technische uitdaging meer.

Nog geen patiënt? Geen e-consult

Wat zijn eigenlijk de regels rond e-consult en zorg op afstand? Een voorwaarde voor het gebruik van e-consulten is dat een zorgverlener alleen een e-consult mag geven aan reeds bestaande patiënten. Belconsulten en schriftelijke consultaties worden sinds kort gelijkgesteld aan herhaalbezoeken op de polikliniek om te voorkomen dat patiënten onnodig op de polikliniek worden gezien, terwijl een consult op afstand mogelijk is. Fysiek face-to-face contact blijft desalniettemin een vereiste aan het begin van een zorgtraject, dit hoeft echter niet het eerste contact te zijn. Een ander struikelpunt omtrent e-consulten is het declareren ervan en de regelgeving daar omheen. Onduidelijkheid heeft geleid tot consulten die uitgevoerd, maar niet gedeclareerd zijn. Een veelgehoord geluid is dat veel zorgverleners in de veronderstelling zijn dat de vergoeding van e-consulten beperkt zijn. Om die reden zijn de regels omtrent de vergoeding van e-consulten door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgelegd. Voor alle medisch specialisten geldt: het e-consult wordt volgens de NZa gelijkgesteld aan een herhaalconsult. Indien de zorgverlening qua tijdsbesteding beperkter is dan een regulier consult wordt het e-consult gedeclareerd als e-mail consult. Zie de tabel voor een overzicht van de aandachtspunten van de verschillende soorten e-consulten.

Zorgverbetering zit in de details

Een uitdaging van de registratie van e-consulten is het traceerbaar maken van de consulten in het EPD. De consulten moeten correct afgehandeld kunnen worden in het EPD. Verder moet de omvang van het consult worden geregistreerd en hier moet toezicht op worden gehouden. In de DBC facturatie moet de e-consult facturatie duidelijk, overzichtelijk en logisch zijn. Om het registreren van de e-consulten zo overzichtelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, moet er gekeken worden naar technische toepassingsmogelijkheden binnen het bestaande EPD. Mogelijkerwijs moet er een aanscherping komen in het huidige registratiesysteem.

Patiënt op de eerste plaats

Op het gebied van consulteren op afstand is er veel te winnen. Het gebruik van e-consulten kan worden vergemakkelijkt door de functionaliteit slim in te richten. Zo kan er gebruik gemaakt worden van speciale e-consult vragenlijsten om de patiënten te helpen betere vragen te stellen en kunnen er standaardantwoorden worden gebouwd om het beantwoorden door de arts te versnellen en te verbeteren. We komen graag een keer een kopje thee drinken om over de toepassingen te praten die nog nodig zijn om het gebruik van e-consulten voor u te vergemakkelijken. Er is immers altijd ruimte voor (zorg)verbetering.

Wij maken graag dingen beter.

Meer over Zorgverbeteraars

Gerelateerd

magazine1

Colofon

Colofon Verbeter! 2019

Lees meer

1+1=2, maar ook 11

Successen moet je vieren, zo luidt de tegelwijsheid. In de waan van de dag verdwijnen successen snel op de achtergrond. …

Lees meer

Data lake, data leek of datalek?

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, DE WETGEVER KIJKT MEE

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek