logo_verbeteraars

Informatie Beraad Groot Zwolle

Het Informatieberaad Zorg Groot-Zwolle is eind 2018 ontstaan. Het uitgangspunt destijds was: ‘we willen van een concurrentiemodel naar een samenwerkingsmodel gaan’. Bij het van start gaan van het Informatieberaad hebben meerdere zorgaanbieders uit de regio Groot-Zwolle zich gecommitteerd aan een gedeelde visie en ambitie: een duurzame informatiehuishouding in de regio realiseren om de samenwerking tussen cliënt/patiënt en zorgverlener en zorgverleners onderling te bevorderen.

Om te komen tot een duurzame informatiehuishouding in de regio, heeft het informatieberaad een aantal speerpunten benoemd waar zij de komende jaren mee aan de slag wil gaan:
● Duurzame technologische infrastructuur die het mogelijk maakt gegevens veilig en actueel uit te wisselen tussen organisaties, met een voorkeur voor bron-tot-bron uitwisseling;
● Inzicht in knelpunten waar professionals tegenaan lopen en deze opnemen in het programma;
● Boost geven op inzet zorgtechnologie, waarbij de focus ligt op adaptatie, niet op innovatie.

16-03-2023

Informatie Beraad Groot Zwolle

Informatie Beraad Groot Zwolle
 

2021-2023 | Programmamanager IBGZ

Lees meer
07-02-2022

Skipr: Zes Zwolse zorgorganisaties aan de slag met gegevensuitwisseling

07-02-2022

Zes Zwolse zorgorganisaties gaan samen aan de slag met de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens, de zogeheten eOverdracht. Ze willen deze …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek