logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Artikelen van Erik van der Velde

Erik is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het mogelijk maken van gegevensuitwisseling.

Lees meer

Verduurzamen Kwaliteitsregistraties

Minder administratieve lasten en meer hergebruik van data. Dat is het doel van het programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties van de Federatie Medisch Specialisten. Zesendertig medische kwaliteitsregistraties worden onder de loep genomen waarbij wordt gekeken hoe door gebruik te maken van data standaarden in de zorg (zibs) de registratie last naar beneden kan.

Lees meer

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Nog even volhouden met elkaar!!!

Lees meer

De wet WEGIZ? Leg dat je moeder maar eens uit!

WEGIZ is: Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Weer een wet. Wat moeten we ermee?

Lees meer

eOverdracht

Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Isala wil samen met de zorgpartners in de regio de komende jarenwerken naar een digitale verpleegkundige overdracht conform deze informatiestandaard. Isala heeft aan Zorgverbeteraars gevraagd hiervoor een projectleider te leveren.

Lees meer

Spraakverwarring

Voorwoord Verbeter!2021

Lees meer

Lamp uit, spot aan

Dag van de Verpleging 2021

Lees meer

Congres All about data 2022

Het Data-ziekenhuis

Lees meer

Ontlasten

Maart is Darmkanker-maand. Helaas is het nog steeds nodig om een maand te koppelen aan deze ziekte. Darmkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Jaarlijks krijgen ongeveer 15.000 mensen te maken met deze aandoening. Er wordt deze maand op een ludieke wijze voorlichting gegeven in de vorm van een grote opblaasbare darm waar kennis kan worden opgedaan over deze ziekte door er doorheen te lopen.

Lees meer

Universele gezondheidszorg, maar nu even niet!

Afgelopen vrijdag was het de dag van de universele gezondheidszorg. Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben zich als doel gesteld om in 2030 universele gezondheidszorg in te richten als onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoals deze zijn opgesteld door de Verenigde Naties

Lees meer

De Fair van mijn bed show

Iets waar we ons niet mee bezig houden of wat op grote afstand van ons gebeurt noemen we een ver van mijn bed show.

Lees meer

Heb jij al een KUS gehad vandaag?

Vandaag, 12 november, is het Wereld Kwaliteitsdag en staan we stil bij iedereen die zich dagelijks bezighoudt om de Kwaliteit in zijn of haar organisatie, in hun branche naar een hoger niveau te tillen. Sinds 1990 proberen we ieder jaar op 12 november een Kwalitatief Uitermate Superdag (KUS) te hebben.

Lees meer

CS Röntgen

Het ondersteunen van de organisatie bij het oplossen van de openstaande restpunten na invoering van CS-Röntgen.

Lees meer

Laat data weer data zijn

Jarenlang was het aanmodderen als “data believer” om het belang van data voor een zorgorganisatie aan de man te brengen. Data was voor de meeste mensen iets ongrijpbaars, iets stoffigs wat zich in de onzichtbare databases onder de verschillende systemen begaf. Data was iets voor nerds en was vooral niet sexy aan de managementtafel.

Lees meer

Uit het dagboek van een Zorgverbeteraar

Lief dagboek, Bij het bepalen van je footprint gaat het vaak over de impact die je hebt op de aarde en het milieu. Nu reis ik veelal met de meest groene vorm van transport in Nederland, eet bewust, bezit geen auto, dus dat zit wel goed denk je. Interessanter is het dan misschien ook om te kijken wat de footprint van een Zorgverbeteraar wat betreft de impact op de zorg. Wat doet zo’n Zorgverbeteraar nu eigenlijk?

Lees meer

Ontwikkeling en begeleiding leergang eHealth

Het ontwikkelen van een praktische leergang rondom eHealth die de cursist genoeg handvaten moet geven om in de eigen organisatie een eHealth traject te kunnen initiëren of te begeleiden.

Lees meer

Goede registratie betekent een goede declaratie

Voor dag en dauw was Groningen al aan het gamen. De serious game ‘Medisch Centrum Oost’ werd donderdag 16 mei gespeeld door maar liefst 60 medewerkers van het UMCG.

Lees meer

Congres All about Data 2019, ‘A Patient journey is a data journey’

Op donderdag 31 januari 2019 vindt voor de vierde keer het congres All about Data plaats.

Lees meer

Conversie Chipsoft Hix naar CNS Connect

Migratie van Chipsoft HIX naar een eigen ontwikkelt ECD door CNS connect voor zelfstandige klinieken

Lees meer

Optimaliseren Kwaliteitsregistraties

Ontwikkelen van een generiek framework binnen het EPD van het MUMC voor klinische ondersteuning van zorgpaden. Gebaseerd op landelijke standaarden (ZIB’s, ZIRA en oncologische zorgpaden) met als doel om, naast ondersteuning van de zorgprofessional, vanuit de zorgpaden geautomatiseerd aanleveringen te kunnen doen richting bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties of virtuele MDO’s in het kader van regionale oncologisch netwerken.

Lees meer

Research Data Framework

Advies over het neerzetten van een data research platform om data van de orthopedische patiënt vanuit zijn gehele keten te kunnen verzamelen en te gebruiken voor verbetering van de zorg voor deze patiëntencategorie.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek