logo_verbeteraars

Artikelen van Jonas Rubrech

Jonas is partner bij Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt hij zorginstellingen met het inzetten van ICT en data om primaire processen te ondersteunen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hij schreef een aantal boeken waaronder ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’.

Meer over Jonas

Interview met Jonas Rubrech: “Zorg verbeteren door data te delen”

“Als we echt sprongen voorwaarts willen maken in de zorg, dan moeten we toch echt eerst die eenheid van taal en de registratie aan de bron goed op orde krijgen.”

Lees meer

Crisismanagement

Voorwoord

Lees meer

De Verbeterpunt-mindmap; het heden als uitgangspunt

Een goed begin is het halve werk, luidt een bekend spreekwoord. Te vaak wordt gedacht dat dit betekent dat je met een voortvarende start veel tijd kunt besparen. Natuurlijk is het fijn om aan de slag te gaan, maar het is juist zaak voldoende tijd te besteden aan een grondige inventarisatie van de huidige situatie en het creëren van momentum voor de verandering. De 17e-eeuwse variant van het spreekwoord is wat dat betreft treffender: ’t Beghin is ’t halve-werck. Met andere woorden: van al het werk wat er te doen is rondom een verbeterproject, bestaat minstens de helft uit voorbereiding.

Lees meer

Evolutionair innoveren

Innoveren is leuk, innoveren is hot, innoveren is sexy, innoveren is spannend… En dat is precies waarom er van dat hele innoveren in de zorg vaak geen bal terecht komt. Want ‘innovaties’ beginnen vaak met mooie praatjes van mensen die zichzelf dwarsligger, tegendenker of friskijker noemen. Mensen die beweren het radicaal anders te doen. Maar het kan niet radicaal anders en het moet niet radicaal anders, want het is zelden radicaal verkeerd.

Lees meer

Boek: Kwaliteit verbeteren in de zorg, 3e editie

Kwaliteit verbeteren in de zorg is een praktisch handboek voor (toekomstige) zorgverleners. Het helpt je de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om concrete verbeteringen in de praktijk door te voeren.

Lees meer

Derde editie ‘Kwaliteit verbeteren in de Zorg’ is uit!

Alweer twaalf jaar geleden verscheen de eerste editie van het boek Kwaliteit verbeteren in de Zorg. Vanaf deze week ligt de derde, geheel herziene, editie in de winkel. V&VN-voorzitter Bianca Buurman nam deze keer het voorwoord voor haar rekening.

Lees meer

Ondersteuning EPD/eHealth

We hebben de Parnassia Groep ondersteund bij diverse EPD/eHealth-projecten

Lees meer

Dag van de Digitale Zorg – PGO’s

Gezondheid.nl heeft 1 juni vanaf dit jaar uitgeroepen tot ‘Dag van de Digitale Zorg’. Deze eerste editie staat in het teken van het recht van alle Nederlanders op toegang tot hun eigen medische informatie.

Lees meer

Wat als deze eenrichtingsweg ook nog eens doodlopend blijkt?

Man met een missie (…en een mening)

Lees meer

Derde editie ‘Kwaliteit verbeteren in de Zorg’ in de maak

Kwaliteit verbeteren in de zorg is een praktisch handboek voor (toekomstige) zorgverleners. Het helpt je de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om concrete verbeteringen in de praktijk door te voeren.

Lees meer

Weerstand is leuk!

Drie dingen die je moet weten over weerstand

Lees meer

Mobile Healthcare Innovation Café: Corona Update, 2 april

Op donderdag 2 april 2020, om 16.00u organiseert Mobile Healthcare het Innovation Café: een live-uitzending die geheel in het teken staat van digitalisering in tijden van de Corona-crisis.

Lees meer

‘Waarde en impact van SNOMED zichtbaar gemaakt’

Om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren, is meer inspanning vereist.

Lees meer

Informatierevolutie

Ik mag het woord bij ons op kantoor eigenlijk niet gebruiken, informatierevolutie. Dat zal er alles mee te maken hebben dat ons kantoor in het noorden van het land staat en dat we daar graag normaal doen. Dan doe je immers al gek genoeg. Toch ben ik van mening dat we in de zorg aan de vooravond staan van een informatierevolutie. En dan heb ik het niet over duizenden zorgverleners die met ambulances het malieveld bezetten of de A12 blokkeren om interoperabiliteit, open standaarden en minder registratielast te eisen (al is het idee misschien niet eens zo gek). Ik heb het ook niet over een revolutie met grote woorden aan de hand van goeroes die gouden bergen beloven met ‘buzz words’ als artificial intelligence, augmented reality en big data. Ik heb het over een revolutie in de onderstroom waarbij het besef groeiende is dat ‘het informatievraagstuk’ de volgende grote noot is om te kraken. Waarin we ons beseffen dat de volgende grote doorbraak niet een nieuw medicament is, maar het feit dat we in staat zijn informatie uit te wisselen over muren en grenzen heen en deze gebruiken om nog betere zorg te leveren.

Lees meer

Het Consensus-probleem

In mijn dagelijkse praktijk valt vaak de term consensus. Als in: “De ontwikkeling van het digitale Mamma-MDO stagneert omdat er geen consensus is bij de chirurgen”, of: “Een voorwaarde om verder te gaan is consensus tussen de internisten en de apotheek.” Blijkbaar is consensus heel belangrijk.

Lees meer

Dijklander stapt over op HiX

Afgelopen vrijdag zijn alle locaties van het Dijklander Ziekenhuis overgestapt naar hetzelfde elektronisch patiëntendossier (EPD). Het Dijklander Ziekenhuis is ontstaan in 2017 uit een fusie van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis, met vestigingen in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam. Overal werkt men nu met de standaard content van Chipsoft HiX.

Lees meer

Data-piramide van Heinbrech

In 1931 introduceert veiligheidsdeskundige Herbert William Heinrich zijn ‘veiligheidspiramide’. Het idee is simpel: tegenover ieder ernstig incident staat een aantal minder ernstige incidenten en nog veel meer bijna-incidenten (respectievelijk 29 en 300, volgens Heinrich). Nu is er over die precieze getallen veel discussie, maar het idee blijft overeind: als je kijkt naar bijna-incidenten dan doen zich veel meer kansen voor om te verbeteren dan wanneer je alleen kijkt naar (ernstige) incidenten. En een bijkomend voordeel: de fout hoeft niet eerst gemaakt te worden voordat we er iets van kunnen leren.

Lees meer

Terugblik All about Data 2019

Op 31 januari vond voor de vierde keer het congres All about Data plaats in het UMCG in Groningen.

Lees meer

VIPP: Are you in it for the money?

Man met een missie (….en een mening)

Lees meer

Eerste exemplaar ‘Kwaliteit verbeteren in de Zorg’ overhandigd aan voorzitter V&VN

Kwaliteit verbeteren in de zorg, herziene editie. Onlangs ontving Henk Bakker, voorzitter van V&VN, het eerste exemplaar van het boek Kwaliteit verbeteren in de Zorg uit handen van auteur en Zorgverbeteraar Jonas Rubrech.

Lees meer

Boek: Kwaliteit verbeteren in de zorg, 2e editie

Kwaliteit verbeteren in de zorg is een praktisch handboek voor (toekomstige) zorgverleners. Het helpt je de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om concrete verbeteringen in de praktijk door te voeren.

Lees meer

De fabel van de kiezende patiënt

Er was eens, in een land aan zee, een volk dat geloofde in kiezende patiënten. “Van marktwerking wordt de zorg beter en goedkoper!”, riep de minister, “Wij willen objectieve keuze-informatie”, eiste de federatie van patiënten.

Lees meer

Guerilla Governance

Mensen maken wel eens fouten tijdens het autorijden. Zo draaien ze soms aan hun stuur op een moment dat dit niet zo handig is. Ik stel een nieuw beveiligingssysteem voor: op het moment dat je aan je stuurt draait stuurt een computer in je auto een e-mail naar zes onafhankelijke commissies die beoordelen of het een goed idee is om inderdaad deze stuurbeweging te maken. Niet gelijktijdig overigens; de e-mail wordt pas naar de volgende commissie gestuurd als de vorige heeft gereageerd. Pas als iedereen akkoord is, zal de stuurbeweging worden doorgegeven aan de voorwielen. Goed idee?

Lees meer

Coaching Start-ups

Maart 2016 – juni 2016 | Deelnemers van de SHC coachen om op de challenge een start up te presenteren.

Lees meer

Beter één vogel in de hand…

De technologische innovaties vliegen ons om de oren. Een app hier, een wearable daar. Al deze innovaties beloven hetzelfde: betere en efficiëntere zorg. Maar hoe maak je die belofte waar?

Lees meer

Verpleegkundige denkt teveel vanuit zorg

Rare titel voor een artikel. Toch? Blijkbaar niet als het over ICT gaat. Computable kopt afgelopen week “Zorg-ICT’er legt teveel nadruk op techniek”. Daarmee verwijzend naar een artikel dat verscheen in Mediair, het magazine van softwareleverancier Chipsoft. In het artikel zetten een software architect van Chipsoft en een hoogleraar uit Maastricht uiteen wat er volgens hen aan schort in de Zorg-ICT.

Lees meer

Nederland pilotland

Vroeg of laat, vaker vroeg dan laat, komt iemand met het lumineuze idee ‘laten we eerst een pilot doen’. De aanwezigen slaken een hoorbare zucht van verlichting: een pilot, natuurlijk! Dan kunnen we op kleine schaal ervaring opdoen, ‘laaghangend fruit’ plukken en de ‘lessons learned’ gebruiken om het vervolg succesvoller te laten zijn! Tevreden verlaat een ieder de vergadering.

Lees meer

De tien geboden van verbeterkracht

Vandaag is het, zoals ieder jaar op 12 mei, de Dag van de Verpleging. Het is een dag om de verpleegkundige beroepsgroep in het zonnetje te zetten, maar ook om eens stil te staan bij een specifiek thema. Het thema voor 2015: ‘Verpleegkundigen: krachtig en effectief in verandering’.

Lees meer

Ik ben blij dat we het oneens zijn!

Je collega’s kies je niet, net als je familie zou je kunnen zeggen, maar je hebt wel dagelijks met ze van doen. Bovendien is het ook weer niet geheel toevallig dat je elkaar tegenkomt op de werkvloer. Je hebt immers allemaal gekozen voor een beroep in de zorg. Toch kunnen we niet altijd door één deur. Is het erg dat er misvattingen en meningsverschillen bestaan?

Lees meer

Boekrelease: Reflecteren voor paramedici

Deze week verscheen Reflecteren voor paramedici, alweer het vierde boek van zorgverbeteraar Jonas Rubrech. Dit keer in samenwerking met Riet Koetsenruijter en Wilma van der Heide die zich al jaren met het onderwerp reflectie bezighouden.

Lees meer

No-show = no commitment

No-show, het niet komen opdagen van patiënten op een afspraak, komt in ziekenhuizen nog altijd veel voor. Hoe komt dat? En gaan daar inderdaad vele miljoenen euro’s door verloren?

Lees meer

Verandermanagement in 5 minuten

Een succesvolle verandering is het resultaat van vele subtiele en minder subtiele factoren. Hoe krijg je hier grip op?

Lees meer

Herziene editie “Interpersoonlijke vaardigheden voor de ICT”

Deze week is de volledig vernieuwde, herziene editie van “Interpersoonlijke vaardigheden voor de ICT” verschenen. De eerste editie van dit boek verscheen in 2008. Het was daarom tijd voor een facelift.

Lees meer

Recensie door Ingrid van Otterlo, NBD|Biblion

Al jarenlang blijken veel ICT-projecten te mislukken als gevolg van gebrekkige communicatie tussen de betrokkenen.

Lees meer

Boek: Kwaliteit verbeteren in de zorg, 1e editie

De aandacht voor kwaliteit en efficiëntie in de zorg is de laatste jaren enorm toegenomen. Certificering en implementatie van kwaliteitsnormen zijn dagelijkse kost.

Lees meer

FILM LEERT IT-STUDENT DE JUISTE TOON AANSLAAN

“Het aardige van het boek is” zegt Marijke Hagen, communicatiedocent van de Hogeschool Rotterdam, “dat het gericht is op de praktijk van ICT’ers. Er bestaan al veel boeken over communicatie, maar ICT’ers hebben moeite zich te vereenzelvigen met situaties die ze niet goed herkennen.”

Lees meer

Artikel PMEKMO-magazine: “Six suggestions pour un bon feedback”

Fixer vaguement un rendez-vous ou reporter le moment d’une évaluation n’est pas trés constructif. Pour Jonas Rubrech, un feedback n’est pas simplement ‘dresser une liste de points sensibles’.

Lees meer

Artikel Computable: “Feedback geven: suggesties voor ICT-managers”

Vage afspraken maken en kritiek uitstellen, is niet handig. Voor ict-managers die willen weten hoe het geven van feedback wél moet: vijf tips.

Lees meer

Recensie door: Frank Schophuizen

Frank Schophuizen is consultant bij TOPIC Embedded Systems in Best en is gespecialiseerd in configuration management. Hij ondersteunt vooral high-tech bedrijven bij het inrichten van hun processen en systemen voor software- en product-ontwikkeling, waarbij zowel technisch als menselijke communicatie en samenwerking een belangrijke rol spelen. Frank schrijft recensies op persoonlijke titel.

Lees meer

Boekrelease “Interpersoonlijke vaardigheden voor ICT’ers”

Vandaag heeft Zorgverbeteraar Jonas Rubrech in Amsterdam het eerste exemplaar van zijn boek Interpersoonlijke vaardigheden voor ICT’ers ontvangen, uit handen van uitgever Marc Appels van Pearson Education Benelux.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek