logo_verbeteraars

Projecten

Onderstaand een overzicht van onze actuele en afgeronde projecten. Klik op een project voor meer informatie.

Zelf hulp nodig bij een project? Neem contact met ons op!
19-03-2024

Congres All About Data

UMCG

Sinds januari 2014 twee jaarlijks| All About Data is een landelijk congres voor de zorg om kennis over de mogelijkheden …

Lees meer
19-03-2024

Toekomstbestendig maken uitvraag QRNS registraties

Nederlandse vereniging voor Neurochirurgie

Jan 2022-okt 2024| In het programma Verduurzamen kwaliteitsregistraties zijn vier aandoeningen waarvoor een kwaliteitsregister is neergezet verduurzaamd. Hiervoor zijn de …

Lees meer
19-03-2024

Fit-Gap analyses EPD’s

DICA - Dutch Institute for Clinical Auditing Nederlandse vereniging voor Neurochirurgie Nederlandse vereniging voor Urologie

2021-2024 |

Lees meer
19-03-2024

Docent bij SBO opleidingen

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

2019-2024 | Docent bij verschillende opleidingen

Lees meer
19-03-2024

Training ‘Data Fundamentals’

Andmore

2022-2024 | Trainer Data Fundamentals

Lees meer
19-03-2024

Programmamanager ICUdata

ICUdata

2022-2024 | Programmamanager

Lees meer
19-03-2024

Verduurzamen Kwaliteitsregistraties

De Federatie Medisch Specialisten

2019-2024 | Projectleider Verduurzamen Kwaliteitsregistraties

Lees meer
19-03-2024

Implementatie HiX 6.3 / Standaard Content

Martini Ziekenhuis

2021-2024 | Projectleider en projectmedewerkers ondersteunen bij de overstap en in beheer nemen

Lees meer
19-03-2024

Zorgplan V&VN

Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen

2022-2024 | Projectleider Zorgplan V&VN

Lees meer
19-03-2024

Serious Game Registratie aan de Bron

Nictiz

2018-2024 | Gamebegeleiders

Lees meer
15-03-2024

Adviseur-projectmanagement AVL

Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kanker Instituut

2024 | Ondersteunen van de organisatie bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en gerichte impactanalyse met betrekking tot de voorgenomen …

Lees meer
27-10-2023

Adviseur NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

2023 | Vanuit het VIPP5 programma wil men nu ook een soortgelijke tool ontwikkelen per EPD leverancier in samenwerking met …

Lees meer
27-10-2023

Beleidsondersteuner DQRA

DQiRMD

2023 – Beleidsondersteuner DQRA

Lees meer
11-04-2023

Manager polikliniek Urologie a.i.

Martini Ziekenhuis

2023 – Tijdelijke invulling van de functie manager polikliniek Urologie

Lees meer
16-03-2023

Beleidsadviseur KNGF

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

2023 | Beleidsadviseur KNGF

Lees meer
16-03-2023

Informatie Beraad Groot Zwolle

Informatie Beraad Groot Zwolle

2021-2023 | Programmamanager IBGZ

Lees meer
16-03-2023

Adviseur Datamanagementweek

UMCG

2023 – Adviseur in het samenstellen van het programma

Lees meer
10-03-2023

Implementatie HiX standaard content

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

2023 | Werkgroepen ondersteunen in de overgang

Lees meer
18-01-2023

Training ‘Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap’

DICA - Dutch Institute for Clinical Auditing

2023 | Training ‘Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap’

Lees meer
05-07-2022

Manager polikliniek Cardiologie a.i.

Martini Ziekenhuis

2022 – 2023 | Tijdelijke invulling functie Manager polikliniek Cardiologie.

Lees meer
23-06-2022

Advies DWH omgeving

Flevoziekenhuis

2022 | Adviseur

Lees meer
04-04-2022

Ondersteuning Hix Standaard content

SEIN

2022 | ondersteuning van slaaponderzoeken met HiX 6.3

Lees meer
17-02-2022

Gestructureerde verslaglegging prostaatkanker – EPD

Nederlandse vereniging voor Urologie

2020 | Het realiseren van een ontwerp voor de implementatie van gestructureerde verslaglegging voor prostaatkanker in de diverse EPD’s.

Lees meer
17-02-2022

Implementatie uitwisselingsrichtlijn “HASP-paramedicus”

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

oktober 2021 | Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn …

Lees meer
17-02-2022

Adviseur Hix

Antonius Ziekenhuis Sneek

oktober 2021 -2023| Ondersteunen van de organisatie, en specifiek het domein Dossier en werkgroep Cardiologie, bij de overstap naar HiX 6.2 …

Lees meer
17-02-2022

Tool op toets op vastlegging EPIC ziekenhuizen

Registratie aan de Bron

Sept 2021-april 2022| Binnen de zorg willen we gegevens systeem-onafhankelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Hiervoor zijn binnen de zorg informatie …

Lees meer
11-02-2022

Samen Veilig Digitaal Vooruit, HiX autorisatiemanagement

Isala

Jan 2022-dec 2022 | Opstellen en implementeren van een concept voor autorisatiematrices voor HiX

Lees meer
14-01-2022

Farmaceutische zorg Lentis-GGZ/Dignis/Van Mesdagkliniek

Lentis

|Juli 2021 – Mei 2022| Het begeleiden van een overnametraject van de apotheek van Lentis.

Lees meer
13-01-2022

Implementatie en beheer Standaard content HiX

Diakonessenhuis Utrecht

2021| Ondersteunen van de organisatie, en specifiek de werkgroep SEH, bij de overstap naar standaard content en het in beheer …

Lees meer
13-01-2022

Ondersteuning HiX Standaard content

Diakonessenhuis Utrecht

September 2021 – 2023 | Ondersteunen van beheerders bij de overstap naar Standaard content en het in beheer nemen van …

Lees meer
10-12-2021

Adviseur gegevensuitwisseling

Zelfstandige Klinieken Nederland

April 2021 – december 2021| Het in kaart brengen van de gegevensuitwisseling van de leden van ZKN. De focus ligt …

Lees meer
30-09-2021

Applicatiebeheer Topicus

Dokterszorg Friesland

Januari 2021 – September 2021| Beheren van HAP informatie systeem dat gebruikt wordt voor centrale telefonische triage, voor consulten op …

Lees meer
30-09-2021

Advies / Ondersteuning ICT Projecten

Dokterszorg Friesland

Oktober 2020 – September 2021| Ondersteunen van de afdeling ICT en ondersteunen/leiden van de projecten en implementaties: kwaliteit meldsysteem (Q-base), …

Lees meer
26-01-2021

Digitaliseren cytostaticaproces

Martini Ziekenhuis

2019| Digitaliseren en optimaliseren van het volledige cytostaticaproces; voorschrijven, plannen, bereiden en toedienen.

Lees meer
10-01-2021

Projectleider Grafische Update SAP

Isala

2021- 2022 | Updaten van de grafische interface van SAP (SAP GUI 7.70)

Lees meer
01-01-2021

Implementatie Medimo

Zorggroep Groningen

Januari 2021 – juni 2021| Het introduceren van een nieuw elektronisch voorschrijfsysteem samen met een elektronische toedienregistratie (Medimo). Met name …

Lees meer
10-12-2020

Advies en ondersteuning ICT trajecten WZA

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

2020 | Adviseren van de organisatie

Lees meer
09-11-2020

Advies/ondersteuning implementatie HiX standaard content

VieCuri

2020 | Beoordelen impactanalyses en brede EPD vraagstukken.

Lees meer
02-11-2020

CS Röntgen

Martini Ziekenhuis

nov 2020 – juni 2021| Het ondersteunen van de organisatie bij het oplossen van de openstaande restpunten na invoering van …

Lees meer
10-03-2020

Projectleider Gekoppelde OK

Isala

2020-2021| Vervangen en uitfaseren van de SAP Business Connector voor SAP

Lees meer
09-09-2019

Ontwikkeling en begeleiding leergang eHealth

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

2019-2022| Het ontwikkelen van een praktische leergang rondom eHealth die de cursist genoeg handvaten moet geven om in de eigen …

Lees meer
19-07-2019

Implementatie HIX 6.2 Standaard content

Dijklander ziekenhuis

2019| Ondersteunen van de organisatie, en specifiek de werkgroep SEH, bij de overstap naar standaard content en het in beheer …

Lees meer
08-06-2019

Beheer Chipsoft HiX

Isala

2019 – 2020| Ondersteuning functioneel beheer in teams Diagnostiek, Spoedzorg & high care en Sturing & verantwoording.

Lees meer
08-04-2019

Audit Alliantie Data Warehouse

Amsterdam UMC

April 2019 | Review en advies inrichting BI straat Amsterdam UMC

Lees meer
08-02-2019

Optimalisatie EPD

Noord West Ziekenhuisgroep

2019| Optimaliseren van de werkprocessen door beter inzetten van het EPD.

Lees meer
09-11-2018

Conversie Chipsoft Hix naar CNS Connect

CNS Connect

Nov 2018 – april 2019| Migratie van Chipsoft HIX naar een eigen ontwikkelt ECD door CNS connect voor zelfstandige klinieken

Lees meer
08-10-2018

Optimaliseren Kwaliteitsregistraties

MUMC

oktober 2018 -december 2020| Ontwikkelen van een generiek framework binnen het EPD van het MUMC voor klinische ondersteuning van zorgpaden. …

Lees meer
20-07-2018

Programma ‘Koersen op Data’ (Datamanagement)

Erasmus MC

2015-2018| Het ontwikkelen van datamanagement als Erasmus MC-brede discipline en samenhang brengen in bestaande initiatieven op het gebied van data …

Lees meer
08-05-2018

Research Data Framework

UMCG

mei 2018- juli 2018 | Advies over het neerzetten van een data research platform om data van de orthopedische patiënt …

Lees meer
08-04-2018

Implementatie HiX 6.1 Standaard content

Isala

2018 | Ondersteuning projectorganisatie en eerste nazorg vanuit functioneel beheer.

Lees meer
10-03-2018

Implementatie Digitale Vochtbalans

Martini Ziekenhuis

2018-2022 | Projectleider implementatie Digitale Vochtbalans

Lees meer
10-03-2018

Hix & ZIB’s

MC Slotervaart

2018 – Adviseur oplossingsrichtingen VIPP-A2

Lees meer
08-02-2018

Implementatie Chipsoft HiX

Noord West Ziekenhuisgroep

2018 | Implementatie van HiX standaard content voor SEH, paramedische dossiers en revalidatieplanning.

Lees meer
08-03-2017

Opleiding Functioneel Beheer HiX

BovenIJ Ziekenhuis

2018 | Overdragen integrale kennis van HiX standaard content.

Lees meer
09-02-2017

Advies en ondersteuning implementatie Chipsoft HiX

Revalidatie Friesland

2016 – 2017 | Ondersteuning bij implementatie HiX standaard content

Lees meer
18-10-2016

Dialoogsessie “Kopzorgen om de zorg”

Zorg Verandert

2016 | De Dialoog… Zo Zorg ik, Hoe kom je tot samenwerking, betere dienstverlening en passende oplossingen?

Lees meer
09-06-2016

Optimalisatie Helpdesk Chipsoft HiX

Dijklander ziekenhuis Westfries Gasthuis

2016-2017 | Eén helpdesk waarbij je direct geholpen kan worden met je ICT gerelateerde vraag of dit nou over een …

Lees meer
18-03-2016

Coaching Start-ups

Sustainable Healthcare Challenge

Maart 2016 – juni 2016 | Deelnemers van de SHC coachen om op de challenge een start up te presenteren.

Lees meer
09-02-2016

Introductiecursus Chipsoft HiX voor beheer

Revant

2016 | De overstap op HiX, het ZIS/EPD van Chipsoft betekent dat er veel op applicatiebeheerders af komt: deelname aan …

Lees meer
09-02-2016

Introductiecursus Chipsoft HiX

Revalidatie Friesland

2016 | De overstap op HiX, het ZIS/EPD van Chipsoft betekent dat er veel op applicatiebeheerders af komt: deelname aan …

Lees meer
08-02-2016

Ondersteuning livegang Chipsoft HiX

Franciscus Gasthuis & Vlietland

2016 | Coördinatie van floorsupport die het zorgpersoneel praktisch hielp bij het werken in het nieuw geïmplementeerde HiX EPD.

Lees meer
08-02-2016

Training eindgebruikers Chipsoft HiX

Franciscus Gasthuis & Vlietland

2016 | Training geven aan (poli)kliniekmedewerkers, behandelaren, raadplegers, en verpleegkundigen, dus alle gebruikers van het nieuwe EPD HiX.

Lees meer
09-02-2015

College Management in de Zorg “Kwaliteit verbeteren in de zorgpraktijk”

Hogeschool Utrecht

2015 | Hogeschool Utrecht – Het geven van een college over kwaliteit verbeteren in de zorgpraktijk voor studenten Hbo opleiding …

Lees meer
09-02-2015

College HBO-V “Kwaliteit verbeteren in de zorgpraktijk”

De Haagse Hogeschool

2015 | Binnen het blok Kwaliteit van Zorg krijgen studenten veel theoretische kaders aangereikt voor kwaliteitszorg en -verbetering. Er bestaat …

Lees meer
26-01-2014

Optimalisatie Chipsoft / JCI

Maasstad Ziekenhuis

2014-2015 | Een aantal verbeteringen in het kader van JCI (Joint Commission International) borgen in het ziekenhuis informatiesysteem, Chipsoft-EZIS.

Lees meer
29-11-2013

Ontwikkelen van een aanpak voor evidence based eHealth

Somehealth

2012-2013 | Het realiseren van een systematische aanpak voor het leveren van evidence op het gebied van effectiviteit, arbeidsbesparingen en …

Lees meer
09-02-2013

Teamdag kwaliteit huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk M.F. van Dijk

2013 | De eerste stap zetten naar bredere verantwoordelijkheid voor het begrip kwaliteit binnen de praktijk.

Lees meer
21-01-2013

EPD NEXTGEN

Martini Ziekenhuis

2013 – 2015 | Het verbeteren van de uniformiteit, beheersbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de digitale dossiers.

Lees meer
09-02-2012

Professionaliseringstraject Kwaliteit

Thebe

2012 – 2013 | Het team Thebe Met Zorg bestaat uit een viertal kwaliteitsverpleegkundigen, allen met een achtergrond als psychiatrisch …

Lees meer
26-01-2012

Digitalisering Kliniek

Martini Ziekenhuis

2012 – 2013 | De ontwikkeling van een elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) en hiermee de papieren verslaglegging vervangen. Tevens uitbreiding …

Lees meer
09-02-2011

Teamdagen Kwaliteit en Veiligheid, Kinder IC

UMCU/ Wilhelmina Kinderziekenhuis

2011 | De jaarlijkse teamdagen van de kinder-ic staan ditmaal in het teken van kwaliteit en veiligheid. Het team bestaat …

Lees meer
26-01-2011

Upgrade CS-EZIS 5.1

Martini Ziekenhuis

2011 | Succesvolle upgrade van het ziekenhuisbrede CS-EZIS van versie 5.0 naar 5.1, plus het ontwikkelen van een blauwdruk voor …

Lees meer
09-02-2010

Implementatie EPD

Reinier de Graaf Gasthuis

2010 – 2013 | Ziekenhuis brede uitrol van digitale dossiers in Chipsoft CS-EZIS.

Lees meer
09-02-2009

Managementrapportage kwaliteitsindicatoren

TIGRA Fysiotherapie

2009 | Het managementteam voorzien van een structuur voor het verzamelen, interpreteren en rapporteren van managementinformatie.

Lees meer
26-01-2009

Implementatie Chipsoft EZIS

Martini Ziekenhuis

2009 – 2010 | Ziekenhuisbrede implementatie van Chipsoft EZIS op circa 2000 werkplekken.

Lees meer
09-02-2008

Patiënten portal Zorgvallei

Medisch Coördinerend Diagnostisch Centrum Gelderse Vallei

2008 – 2009 | Door middel van Zorgvallei.nl wil het MCDC inspelen op de toegenomen keuzevrijheid van de zorgvrager. Hiertoe …

Lees meer
26-01-2006

Implementatie MCS

Martini Ziekenhuis

2006 – 2008 | Bepalen of het onlangs uitgerolde informatiesysteem MCS (Medical Computer Support) geschikt is als platform voor een …

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek