logo_verbeteraars

info@zorgverbeteraars.nl

06 26 44 36 44 (bel)

06 26 44 36 44 (whatsapp)

Projecten

Onderstaand een overzicht van onze actuele en afgeronde projecten. Klik op een project voor meer informatie.

Zelf hulp nodig bij een project? Neem contact met ons op!

18-01-2023

Training ‘Duurzaam kwaliteitsregistratie landschap’

DICA - Dutch Institute for Clinical Auditing

Het duurzaam opzetten van bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteitsregisters. Door deze op basis van de registratie aan de bron …

Lees meer

18-01-2023

Beleidsadviseur KNGF

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Als onderdeel van de paramedische sector willen fysiotherapeuten af van de hoge administratieve lasten, van ontbrekende informatie en van dubbel …

Lees meer

09-01-2023

Zorgplan V&VN

Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen

Dit project is gericht op het onderdeel zorgplan van de informatiestandaard eOverdracht. Het doel is dat de inhoud, functionaliteit en …

Lees meer

09-01-2023

Informatie Beraad Groot Zwolle

Informatie Beraad Groot Zwolle

Verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten verzamelen dag in dag uit gegevens. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt …

Lees meer

09-01-2023

Verduurzamen Kwaliteitsregistraties

De Federatie Medisch Specialisten

Minder administratieve lasten en meer hergebruik van data. Dat is het doel van het programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties van de Federatie …

Lees meer

01-01-2023

a.i. Manager polikliniek Cardiologie

Martini Ziekenhuis

Ivm zwangerschapsverlof van de huidige manager, deze tijdelijke opdracht Manager Cardiologie.

Lees meer

12-12-2022

Serious Game Registratie aan de Bron

NFU

Uitdragen principes registratie aan de bron en eenheid van taal

Lees meer

23-09-2022

Docent bij SBO opleidingen

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

In samenwerking met het Studiecentrum Bedrijf en Overheid (SBO) verzorgen we jaarlijks als docent een aantal opleidingen in de zorg.

Lees meer

23-06-2022

Advies DWH omgeving

Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis heeft een nieuw ZIS/EPD van ChipSoft, HiX aangeschaft. Dit vraagt om goed na te denken wat dit voor …

Lees meer

22-06-2022

Fit-Gap analyses EPD’s

DICA - Dutch Institute for Clinical Auditing Nederlandse vereniging voor Neurochirurgie Nederlandse vereniging voor Urologie

Zorgverbeteraars voert FIT-GAP analyses uit voor verschillende wetenschappelijke verenigingen een aandoeningen zoals: NvvN -QRNS registraties, NVU -Prostaatkanker, NvvH-heupfractuur en in …

Lees meer

01-06-2022

Training ‘Data Fundamentals’

Andmore

Het geven van een tweedaagse training Data Fundamentals om deelnemers optimaal voor te bereiden op het DAMA DMBoK examen.

Lees meer

04-04-2022

Ondersteuning Hix Standaard content (SEIN)

SEIN

Zorgen voor een goede ondersteuning van slaaponderzoeken met HiX 6.3, gebruik makende van standaard content.

Lees meer

17-02-2022

Gestructureerde verslaglegging prostaatkanker – EPD

Nederlandse vereniging voor Urologie

De NVU heeft de wens gestructureerde verslaglegging rond prostaatkanker vorm te geven. Een van de stappen in dit proces is …

Lees meer

17-02-2022

Implementatie uitwisselingsrichtlijn “HASP-paramedicus”

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Het doel van dit project is om ervaring op te doen met de implementatie van de Richtlijn HASP-paramedicus bij twee …

Lees meer

17-02-2022

Adviseur Hix

Antonius Ziekenhuis Sneek

Ondersteunen van de organisatie, en specifiek het domein Dossier en werkgroep Cardiologie, bij de overstap naar HiX 6.2 met standaard …

Lees meer

17-02-2022

Tool op toets op vastlegging EPIC ziekenhuizen

Registratie aan de Bron

Binnen de zorg willen we gegevens systeem onafhankelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Hiervoor zijn binnen de zorg informatie bouwstenen (zib’s …

Lees meer

17-02-2022

Toekomstbestendig maken uitvraag QRNS registraties

Nederlandse vereniging voor Neurochirurgie

In het programma Verduurzamen kwaliteitsregistraties zijn vier aandoeningen waarvoor een kwaliteitsregister is neergezet verduurzaamd. Hiervoor zijn de bestaande datasets gekoppeld …

Lees meer

11-02-2022

Samen Veilig Digitaal Vooruit, HiX autorisatiemanagement

Isala

Opstellen en implementeren van een concept voor autorisatiematrices voor HiX

Lees meer

14-01-2022

Farmaceutische zorg Lentis-GGZ/Dignis/Van Mesdagkliniek

Lentis

Het begeleiden van een overnametraject van de apotheek van Lentis.

Lees meer

13-01-2022

Implementatie en beheer Standaard content HiX

Diakonessenhuis Utrecht

Ondersteunen van de organisatie, en specifiek de werkgroep SEH, bij de overstap naar standaard content en het in beheer nemen …

Lees meer

13-01-2022

Ondersteuning HiX Standaard content

Diakonessenhuis Utrecht

Ondersteunen van beheerders bij de overstap naar Standaard content en het in beheer nemen van Chipsoft HiX.

Lees meer

10-12-2021

Adviseur gegevensuitwisseling

Zelfstandige Klinieken Nederland

Het in kaart brengen van de gegevensuitwisseling van de leden van ZKN. De focus ligt op de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. …

Lees meer

30-09-2021

Applicatiebeheer Topicus

Dokterszorg Friesland

Beheren van HAP informatie systeem dat gebruikt wordt voor centrale telefonische triage, voor consulten op en visite vanaf de huisartenpost.

Lees meer

30-09-2021

Advies / Ondersteuning ICT Projecten

Dokterszorg Friesland

Ondersteunen van de afdeling ICT en ondersteunen/leiden van de projecten en implementaties: kwaliteit meldsysteem (Q-base), nieuw intranet (SharePoint), HAP informatie …

Lees meer

26-01-2021

Digitaliseren cytostaticaproces

Martini Ziekenhuis

Digitaliseren en optimaliseren van het volledige cytostaticaproces; voorschrijven, plannen, bereiden en toedienen.

Lees meer

10-01-2021

Projectleider Grafische Update SAP

Isala

Updaten van de grafische interface van SAP (SAP GUI 7.70)

Lees meer

01-01-2021

Implementatie Medimo

Zorggroep Groningen

Het introduceren van een nieuw elektronisch voorschrijfsysteem samen met een elektronische toedienregistratie (Medimo). Met name de digitalisering van de toedienregistratie …

Lees meer

09-11-2020

Advies/ondersteuning implementatie HiX standaard content

VieCuri

Beoordelen impactanalyses en brede EPD vraagstukken.

Lees meer

02-11-2020

CS Röntgen

Martini Ziekenhuis

Het ondersteunen van de organisatie bij het oplossen van de openstaande restpunten na invoering van CS-Röntgen.

Lees meer

10-03-2020

Projectleider Gekoppelde OK

Isala

Vervangen en uit faseren van de SAP Business Connector voor SAP

Lees meer

09-09-2019

Ontwikkeling en begeleiding leergang eHealth

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Het ontwikkelen van een praktische leergang rondom eHealth die de cursist genoeg handvaten moet geven om in de eigen organisatie …

Lees meer

19-07-2019

Implementatie HIX 6.2 Standaard content

Dijklander ziekenhuis

Ondersteunen van de organisatie, en specifiek de werkgroep SEH, bij de overstap naar standaard content en het in beheer nemen …

Lees meer

08-06-2019

Beheer Chipsoft HiX

Isala

Ondersteuning functioneel beheer in teams Diagnostiek, Spoedzorg & high care en Sturing & verantwoording.

Lees meer

08-04-2019

Audit Alliantie Data Warehouse

Amsterdam UMC

Review en advies inrichting BI straat Amsterdam UMC

Lees meer

08-02-2019

Optimalisatie EPD

Noord West Ziekenhuisgroep

Optimaliseren van de werkprocessen door beter inzetten van het EPD.

Lees meer

25-01-2019

Congres All About Data

UMCG

All About Data is een landelijk congres voor de zorg om kennis over de mogelijkheden van data in de zorg …

Lees meer

09-11-2018

Conversie Chipsoft Hix naar CNS Connect

CNS Connect

Migratie van Chipsoft HIX naar een eigen ontwikkelt ECD door CNS connect voor zelfstandige klinieken

Lees meer

08-10-2018

Optimaliseren Kwaliteitsregistraties

MUMC

Ontwikkelen van een generiek framework binnen het EPD van het MUMC voor klinische ondersteuning van zorgpaden. Gebaseerd op landelijke standaarden …

Lees meer

20-07-2018

Programma ‘Koersen op Data’ (Datamanagement)

Erasmus MC

Het ontwikkelen van datamanagement als Erasmus MC-brede discipline en samenhang brengen in bestaande initiatieven op het gebied van data en …

Lees meer

08-05-2018

Research Data Framework

UMCG

Advies over het neerzetten van een data research platform om data van de orthopedische patiënt vanuit zijn gehele keten te …

Lees meer

08-04-2018

Implementatie HiX 6.1 Standaard content

Isala

Ondersteuning projectorganisatie en eerste nazorg vanuit functioneel beheer.

Lees meer

08-02-2018

Implementatie Chipsoft HiX

Noord West Ziekenhuisgroep

Implementatie van HiX standaard content voor SEH, paramedische dossiers en revalidatieplanning.

Lees meer

08-03-2017

Opleiding Functioneel Beheer HiX

BovenIJ Ziekenhuis

Overdragen integrale kennis van HiX standaard content.

Lees meer

09-02-2017

Advies en ondersteuning implementatie Chipsoft HiX

Revalidatie Friesland

Ondersteuning bij implementatie HiX standaard content.

Lees meer

18-10-2016

Dialoogsessie “Kopzorgen om de zorg”

Zorg Verandert

De Dialoog… Zo Zorg ik, Hoe kom je tot samenwerking, betere dienstverlening en passende oplossingen?

Lees meer

09-06-2016

Optimalisatie Helpdesk Chipsoft HiX

Westfries Gasthuis

Één helpdesk waarbij je direct geholpen kan worden met je ICT gerelateerde vraag of dit nou over een printer, een …

Lees meer

18-03-2016

Coaching Start-ups

Sustainable Healthcare Challenge

Deelnemers van de SHC coachen om op de challenge een start up te presenteren.

Lees meer

09-02-2016

Introductiecursus Chipsoft HiX voor beheer

Revant

De overstap op HiX, het ZIS/EPD van Chipsoft betekent dat er veel op applicatiebeheerders af komt: deelname aan werkgroepen, cursussen …

Lees meer

09-02-2016

Introductiecursus Chipsoft HiX

Revalidatie Friesland

De overstap op HiX, het ZIS/EPD van Chipsoft betekent dat er veel op applicatiebeheerders af komt: deelname aan werkgroepen, cursussen …

Lees meer

08-02-2016

Ondersteuning livegang Chipsoft HiX

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Coördinatie van floorsupport die het zorgpersoneel praktisch hielp bij het werken in het nieuw geïmplementeerde HiX EPD.

Lees meer

08-02-2016

Training eindgebruikers Chipsoft HiX

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Training geven aan (poli)kliniekmedewerkers, behandelaren, raadplegers, en verpleegkundigen, dus alle gebruikers van het nieuwe EPD HiX.

Lees meer

09-02-2015

College Management in de Zorg “Kwaliteit verbeteren in de zorgpraktijk”

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

Lees meer

09-02-2015

College HBO-V “Kwaliteit verbeteren in de zorgpraktijk”

De Haagse Hogeschool

Binnen het blok Kwaliteit van Zorg krijgen studenten veel theoretische kaders aangereikt voor kwaliteitszorg en -verbetering. Er bestaat behoefte om …

Lees meer

26-01-2014

Optimalisatie Chipsoft / JCI

Maasstad Ziekenhuis

Een aantal verbeteringen in het kader van JCI (Joint Commission International) borgen in het ziekenhuis informatiesysteem, Chipsoft-EZIS.

Lees meer

29-11-2013

Ontwikkelen van een aanpak voor evidence based eHealth

Somehealth

Het realiseren van een systematische aanpak voor het leveren van evidence op het gebied van effectiviteit, arbeidsbesparingen en kostenefficiëntie van …

Lees meer

09-02-2013

Teamdag kwaliteit huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk M.F. van Dijk

De eerste stap zetten naar bredere verantwoordelijkheid voor het begrip kwaliteit binnen de praktijk.

Lees meer

21-01-2013

EPD NEXTGEN

Martini Ziekenhuis

Het verbeteren van de uniformiteit, beheersbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de digitale dossiers.

Lees meer

09-02-2012

Professionaliseringstraject Kwaliteit

Thebe

Het team Thebe MetZorg bestaat uit een viertal kwaliteitsverpleegkundigen, allen met een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige. Het team is recent …

Lees meer

26-01-2012

Digitalisering Kliniek

Martini Ziekenhuis

De ontwikkeling van een elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) en hiermee de papieren verslaglegging vervangen. Tevens uitbreiding van het, reeds digitale, …

Lees meer

09-02-2011

Teamdagen Kwaliteit en Veiligheid, Kinder IC

UMCU/ Wilhelmina Kinderziekenhuis

De jaarlijkse teamdagen van de kinder-ic staan ditmaal in het teken van kwaliteit en veiligheid. Het team bestaat uit ca. …

Lees meer

26-01-2011

Upgrade CS-EZIS 5.1

Martini Ziekenhuis

Succesvolle upgrade van het ziekenhuisbrede CS-EZIS van versie 5.0 naar 5.1, plus het ontwikkelen van een blauwdruk voor toekomstige upgrades.

Lees meer

09-02-2010

Implementatie EPD

Reinier de Graaf Gasthuis

Ziekenhuis brede uitrol van digitale dossiers in Chipsoft CS-EZIS.

Lees meer

09-02-2009

Managementrapportage kwaliteitsindicatoren

TIGRA Fysiotherapie

Het managementteam voorzien van een structuur voor het verzamelen, interpreteren en rapporteren van managementinformatie.

Lees meer

26-01-2009

Implementatie Chipsoft EZIS

Martini Ziekenhuis

Ziekenhuisbrede implementatie van Chipsoft EZIS op circa 2000 werkplekken.

Lees meer

09-02-2008

Patiënten portal Zorgvallei

Medisch Coördinerend Diagnostisch Centrum Gelderse Vallei

Door middel van Zorgvallei.nl wil het MCDC inspelen op de toegenomen keuzevrijheid van de zorgvrager. Hiertoe wordt getracht een volledig …

Lees meer

26-01-2006

Implementatie MCS

Martini Ziekenhuis

Bepalen of het onlangs uitgerolde informatiesysteem MCS (Medical Computer Support) geschikt is als platform voor een volwaardig Elektronisch Patiënten Dossier.

Lees meer

Ontwerp & Realisatie Publiek